Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/CT-UB-QLĐT năm 1997 về giao đất xây dựng nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 23/CT-UB-QLĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 23/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 23/CT-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở.

Để thực hiện Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 quy định việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và cũng để tạo thuận lợi chương trình phát triển nhà ở của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Nay bãi bỏ công văn số 478/UB-QLĐT ngày 3/3/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc không giao đất ở cho các đơn vị ngoài quốc doanh và các cơ quan, đơn vị quốc doanh không có chức năng kinh doanh nhà ở.

2. Đối với các tổ chức kinh tế-xã hội (không phân biệt thành phần kinh tế) có nhu cầu phát triển nhà ở, nhưng không có chức năng kinh doanh nhà ở vẫn được giao đất và nộp hồ sơ tại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố để xem xét về qui hoạch và trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng nhà. Tổ chức có vốn đầu tư làm chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư dự án có thể ký hợp đồng với các cơ quan chức năng có tư cách pháp nhân lập dự án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xét duyệt dự án. Đối với tổ chức sử dụng vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước để đầu tư nhà ở, phải thực hiện theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Các tổ chức được giao đất dùng để xây dựng nhà ở phải đóng tiền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước. Các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất đều phải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

4. Nhà ở xây dựng để ở, bán, cho thuê… phải nộp các loại thuế theo quy định của Nhà nước.

Chỉ thị này được thực hiện kể từ ngày ký. Những quy định của Ủy ban nhân dân thành phố trước đây trái với chỉ thị này đều bãi bỏ.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/CT-UB-QLĐT năm 1997 về giao đất xây dựng nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.150
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234