Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/2003/CT-UB xử lý việc sử dụng đất dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 20/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 13/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 20/2003/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ XỬ LÝ VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG TRIỂN KHAI HOẶC CHẬM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 22 tháng 4 năm 2002, Chỉ thị số 18/2002/CT-UB ngày 22 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố và nhằm chấn chỉnh việc quản lý các dự án đầu tư, quản lý xây dựng theo quy hoạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư ; đồng thời xử lý các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị như sau :

1. Đối với các dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất :

Các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách đã có văn bản đề xuất giao đất, cho thuê đất, văn bản hướng dẫn hoặc thỏa thuận địa điểm, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký văn bản đến ngày ban hành Chỉ thị này, chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ đúng quy định tại Sở Tài nguyên-Môi trường để tiến hành các thủ tục giao đất, thuê đất thì các văn bản nêu trên đương nhiên không còn giá trị.

2. Đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất :

2.1- Các dự án sau 12 (mười hai) tháng kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định giao đất, cho thuê đất mà chủ đầu tư chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các dự án sử dụng đất sai mục đích thì quyết định thu hồi đất.

2.2- Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhưng quá 12 (mười hai) tháng kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư mà chưa khởi công thực hiện các hạng mục đẩu tư công trình thì quyết định thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư khác.

2.3- Các dự án đang triển khai thực hiện trong quá trình bồi thường có phát sinh tranh chấp, khiếu nại chưa được cấp có thẩm quyền ra quyết định giải quyết cuối cùng và có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện giải quyết theo thẩm quyền hoặc lập danh sách và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

2.4- Đối với các dự án đang triển khai thi công các hạng mục công trình, định kỳ hàng tháng, kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực, chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ đầu tư cho Sở Tài nguyên-Môi trường và Ủy ban nhân dân quận-huyện có dự án để theo dõi, kiểm tra.

3. Trách nhiệm của các sở-ngành thành phố và quận-huyện :

3.1- Giao Sở Tài nguyên-Môi trường :

3.1.1- Soạn thảo, ban hành các biểu mẫu đăng ký, kiểm tra, báo cáo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện.

3.1.2- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Giao thông Công chánh và Ban Quản lý Khu Nam để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này ; cùng các cơ quan nêu trên, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận-huyện để kiểm tra các vi phạm về thực hiện các dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân quận-huyện đề xuất xử lý hoặc thu hồi.

3.1.3- Hàng tháng tổng hợp tình hình thực hiện các dự án, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

3.2- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Trưởng Ban Quản lý Khu Nam :

3.2.1- Thông báo và yêu cầu các chủ đầu tư trên địa bàn kê khai dự án theo quy định của Chỉ thị này.

3.2.2- Tổ chức kiểm tra cụ thể các dự án về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; ranh giới, mục đích sử dụng đất, tiến độ xây dựng công trình, chất lượng công trình, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án và kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung.

3.2.3- Tổng hợp các báo cáo của chủ đầu tư về các dự án, xử lý các vi phạm về quy hoạch, sử dụng đất, xây dựng, kiến trúc, thuộc thẩm quyền ; đề xuất xử lý cụ thể từng dự án gởi Sở Tài nguyên-Môi trường để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

3.2.4- Quản lý các khu đất bị thu hồi cho đến khi bàn giao cho chủ đầu tư mới hoặc cho đơn vị có nhu cầu sử dụng đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/2003/CT-UB xử lý việc sử dụng đất dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.479
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83