Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/2001/CT-UB về thanh tra quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 25/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THANH TRA QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 20 tháng 6 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 554/CP-NN yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt rà soát, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, nhất là việc lợi dụng nhiều hình thức để bán đất trái phép xảy ra ở phường, xã, thị trấn trong cả nước gây bất bình trong nhân dân và dư luận, gây ra khiếu kiện.

Chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị :

1- Tổ chức đợt thanh tra tình hình quản lý, sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm thanh tra từ ngày 01/01/1999 đến nay. Trong đó tập trung thanh tra, phát hiện xử lý một số nội dung sau :

- Tình hình chuyển nhượng đất trái phép của các đối tượng sử dụng đất ; lợi dụng quy hoạch, giao đất để phân lô chuyển nhượng đất trái phép của các cá nhân, tổ chức.

- Tình hình quản lý, sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý khai thác sử dụng.

- Tình hình san lắp mặt bằng, xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Trách nhiệm quản lý Nhà nước của Chính quyền địa phương đối với công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn.

- Tình hình thu chi tài chính của các cấp Chính quyền có liên quan đến việc giao đất, cho phép chuyển nhượng đất nhưng không được pháp luật quy định.

2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân 22 quận-huyện chủ động tổ chức các Đoàn Thanh tra toàn bộ các phường, xã, thị trấn trên địa bàn do mình quản lý theo nội dung đã nêu tại điểm 1 chỉ thị này.

3- Thanh tra thành phố và Sở Địa chính-Nhà đất thành phố chủ trì phối hợp tổ chức 02 Đoàn Thanh tra tại các điểm nóng ở huyện Bình Chánh và quận 2 theo nội dung đã nêu tại điểm 1 của Chỉ thị này.

4- Thanh tra thành phố và Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch triển khai đợt thanh tra.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho Đoàn Thanh tra của các quận-huyện và thành phố.

- Tiếp nhận, kiểm tra, báo cáo kết quả thanh tra của các quận-huyện và 02 Đoàn Thanh tra thành phố.

- Tổng hợp tình hình thanh tra đất đai toàn thành phố, đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm, chấn chỉnh tình hình quản lý sử dụng đất, các vấn đề có liên quan đến việc quản lý sử dụng, chuyển nhượng đất đai như tài chính, quy hoạch, xây dựng... trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5- Các Đoàn Thanh tra của quận-huyện và thành phố phải báo cáo kết quả cho Thanh tra thành phố hạn chót là ngày 30/9/2001. Thanh tra thành phố báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất là ngày 15/10/2001.

6- Thủ trưởng các ngành có liên quan gồm : Thanh tra thành phố, Sở Địa chính-Nhà đất, Kiến trúc sư Trưởng, Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Xây dựng, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cử cán bộ nghiệp vụ tham gia các Đoàn thanh tra của thành phố và hỗ trợ các Đoàn Thanh tra của quận-huyện về nghiệp vụ chuyên ngành khi có yêu cầu.

7- Về kinh phí phục vụ đợt thanh tra : Ủy ban nhân dân các quận-huyện và 02 Đoàn Thanh tra thành phố căn cứ vào các quy định của pháp luật, dự trù kinh phí hoạt động, Giao cho Sở Tài chánh-Vật giá tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đúng chỉ thị này./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ
- Tổng Thanh tra Nhà nước
- Tổng cục Địa chính
- TT/TU, TT. HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Thanh tra TP, Sở ĐC-NĐ/TP
- Kiến trúc sư Trưởng TP
- Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT/TP
- Cục Thuế thành phố
- Chủ tịch UBND quận-huyện
- VPHĐ-UB : CPVP, Tổ ĐT, NC
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/2001/CT-UB về thanh tra quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.442

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12