Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/2002/CT-UB thực hiện Kháng nghị 01/VKSTC - KSTTPL về khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 16/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 08/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 16/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2002 

 

CHỈ THỊ 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHÁNG NGHỊ 01/VKSTC - KSTTPL NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ KHẮC PHỤC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Thực hiện Kháng nghị 712/KSTC-KSTTPL ngày 15/05/1995 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chỉ thị số 573/TTg ngày 14/9/1995 của Thủ tướng Chính phủ kiểm sát thực hiện tuân theo pháp luật đất đai tại Thành phố Hà Nội từ năm 1995 đến năm 2000; Ngày 14/01/2002 Viện trưởng Viện Kiểm soát nhân dân tối cao ban hành Kháng nghị số 01/VKSTC-KSTTPL khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khắc phục và xử lý dứt điểm những vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ngăn chặn kịp thời các vi phạm phát sinh; UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Ngành, các Cấp triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ sau:

1- Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành Thành phố và UBND các quận, huyện:

a/ Tăng cường rà soát các văn bản pháp luật về quản lý sử dụng đất đã ban hành, khẩn trương lấy ý kiến các cơ quan Trung ương, trình UBND Thành phố ban hành cơ chế chính sách về phát triển nhà, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý các dự án đô thị mới; Xây dựng đề án quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố; dự thảo trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về thủ tục, trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức.

b/ Tổ chức rà soát hồ sơ các trường hợp giao đất vượt thẩm quyền, thiếu Luận chứng kinh tế kỹ thuật, có biện pháp đôn đốc các đơn vị sử dụng đất thực hiện ngay các thủ tục hoàn công, quyết toán quỹ đất làm cơ sở lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất theo quy định.

c/ Có biện pháp kiên quyết hơn, quyết liệt hơn buộc các tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng thuê đất đã có quyết định giao đất, thuê đất của cấp có thẩm quyền phải thực hiện ký ngay hợp đồng thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định. Đối với các tổ chức chưa có quyết định giao đất, thuê đất (kể cả tổ chức đã ký hợp đồng thuê đất ngắn hạn) trong năm 2002 phải lập hồ sơ hợp thức hoá quyền sử dụng đất trình UBND Thành phố quyết định. Trường hợp các tổ chức sử dụng đất không chấp hành quy định trên thì có biện pháp xử lý theo Chỉ thị số 15/2001/CT-UB ngày 24/04/2001 của UBND Thành phố về tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, kiên quyết thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố. Đôn đốc các đơn vị được giao đất, cho thuê đất trong năm 2000 - 2001 thực hiện trách nhiệm (hợp đồng thuê đất, nộp tiền đất, giải phóng mặt bằng) theo đúng thời hạn; các trường hợp quá thời hạn 12 tháng chưa đưa đất vào sử dụng thì xử lý, thu hồi quyết định giao đất theo quy định của Luật Đất đai.

d/ Kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, rà soát việc giao đất trái thẩm quyền của các xã đã được phát hiện, tổng hợp và đề xuất hướng xử lý, khắc phục, báo cáo UBND Thành phố.

e/ Nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất, cơ chế quản lý thị trường bất động sản; chính sách tháo gỡ đối với những tổ chức đang sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất đang còn khó khăn, vướng mắc.

g/ Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn các quận, huyện lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận huyện đến năm 2010.

h/ Tổ chức tập huấn, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc lập hệ thống sổ sách địa chính của các phường, xã, thị trấn theo quy định của Tổng cục Địa chính. Tổ chức triển khai công tác cập nhật thường xuyên các biến động trên bản đồ địa chính tại địa bàn xã, phường.

2/ Cục Thuế Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Tài chính - Vật giá và UBND các quận, huyện :

a/ Truy thu dứt điểm tiền đền bù thiệt hại về đất của 77 đơn vị được giao đất và truy thu tiền sử dụng đất gắn liền với tài sản do các đơn vị đã chuyển nhượng cho nhau nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

b/ Truy thu tiền thuê đất còn nợ của các tổ chức đang sử dụng đất. Trước mắt tập trung truy thu đối với các tổ chức có số nợ lớn chây ỳ, những đơn vị cho thuê lại đất trái pháp luật. Những trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm thống nhất báo cáo UBND Thành phố kiên quyết xử lý thu hồi đất theo Chỉ thị 15/2001/CT-UB ngày 24/4/2001 của UBND Thành phố. Đối với những trường hợp đặc biệt lập tờ trình UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương hướng giải quyết.

c/ Truy thu tiền sử dụng đất của các tổ chức được phép chậm nộp nay đã đến hạn.

d/ Truy thu số thóc thuế nhà đất và thuế sử dụng đất nông nghiệp các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng.

3/ Ban Tổ chức chính quyền Thành phố kiểm tra đôn đốc các ngành và UBND các quận, huyện kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân theo phân công nhưng chưa thực hiện triệt để Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về quản lý sử dụng đất đai từ năm 1996 đến năm 2000; báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý.

4/ Chủ tịch UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Địa chính - Nhà đất và các Ngành đề xuất biện pháp xử lý đối với các tổ chức và cá nhân đang sử dụng đất vi phạm theo Kháng nghị 01/VKSTC-KSTTPL báo cáo UBND Thành phố. Chỉ đạo UBND các phường, xã thị trấn và các phòng ban chức năng tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, thường xuyên phối hợp kiểm tra theo thẩm quyền. Trường hợp các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm chỉnh hoặc gây cản trở, tái phạm thì phối hợp lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật.

5/ Thanh tra Thành phố căn cứ nội dung Kháng nghị 01/VKSTC - KSTTPL và nội dung Chỉ thị này để tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

6/ Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan nhận thức rõ những vi phạm và nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất, chấp hành nghiêm việc xử lý theo pháp luật của UBND Thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương chỉ đạo các tổ chức trực thuộc sử dụng đất trên địa bàn Thành phố nghiêm chỉnh chấp hành và tạo điều kiện để các ngành chức năng và các cấp chính quyền của Thành phố Hà Nội thực hiện tốt nội dung của bản Chỉ thị này.

 Công tác tổ chức thực hiện  khắc phục những vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố theo Kháng nghị 01/VKSTC - KSTTPL là một nội dung cấp bách nhưng khó khăn và phức tạp. Nhằm tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện cần tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

T/M. ỦY BAN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/2002/CT-UB thực hiện Kháng nghị 01/VKSTC - KSTTPL về khắc phục và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status