Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 14/CT-UBND tăng cường công tác giải quyết tranh chấp địa giới hành chính Bình Định

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 07/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác quản lý địa giới hành chính (ĐGHC) trên địa bàn tỉnh được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Đường ĐGHC các cấp về cơ bản được giữ ổn định, phạm vi quản lý hành chính lãnh thổ của từng đơn vị hành chính được xác định rõ ràng, công tác quản lý hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC, quản lý đất đai ngày càng đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý ĐGHC, quản lý hồ sơ, bản đồ ĐGHC tại một số địa phương vẫn còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập; tình trạng đường ĐGHC tại một số khu vực chưa được xác định rõ ràng, khó nhận biết trên thực địa, ranh giới quản lý của một số đơn vị hành chính trong hồ sơ, bản đồ ĐGHC không thống nhất với thực tế quản lý; công tác giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết các điểm chưa thống nhất về đường ĐGHC chưa được quan tâm đúng mức, một số vụ việc tranh chấp để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của chính quyền các cấp.

Để tập trung giải quyết dứt điểm các tranh chấp, đảm bảo khép kín đường ĐGHC các cấp phục vụ cho công tác triển khai thực hiện hoàn thành Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ như sau:

1. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh (Ban Chỉ đạo Dự án 513) tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục Dự án 513 theo kế hoạch được giao; phân công thành viên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết dứt điểm các tranh chấp ĐGHC và những điểm không thống nhất về ranh giới hành chính giữa hồ sơ, bản đồ với thực tế thuộc địa phương mình quản lý; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp ĐGHC và thực hiện các hạng mục hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, khảo sát, đánh giá hiện trạng các khu vực đường ĐGHC tỉnh bị chồng lấn, có tranh chấp; tham mưu cho UBND tỉnh phương án phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan để giải quyết các điểm chồng lấn, tranh chấp ĐGHC giữa tỉnh với các tỉnh Phú Yên, Gia Lai và Quảng Ngãi. Hướng dẫn các địa phương có tranh chấp hoặc không thống nhất về đường ĐGHC với đơn vị hành chính liền kề thực hiện tốt các bước quy trình khảo sát, thu thập tài liệu lịch sử, khoa học, pháp lý, xây dựng phương án, tổ chức hiệp thương xác định đường ĐGHC tại các khu vực có tranh chấp hoặc không thống nhất về ĐGHC làm cơ sở cho việc khép kín đường ĐGHC.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc kiểm tra, xác định hiện trạng các khu vực có tranh chấp giữa các đơn vị hành chính liền kề, đề xuất các phương án phân vạch, xác định đường ĐGHC tại các khu vực đường ĐGHC có tranh chấp, bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và quá trình vận động địa chất tự nhiên trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự thống nhất giữa bản đồ địa chính với bản đồ ĐGHC.

 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các địa phương khảo sát hiện trạng, đề xuất UBND tỉnh phương án xác định ranh giới quản lý của các đơn vị hành chính đối với các bãi bồi, cửa sông, các đảo, đá, bãi cạn, bãi ngầm và một số đối tượng địa lý khác trong vùng nội thủy của tỉnh theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, địa phương khảo sát hiện trạng, xây dựng các phương án giải quyết tranh chấp ĐGHC liên quan đến đất quốc phòng, an ninh. Xây dựng các phương án đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại những điểm xảy ra tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC các cấp.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, xác định các khu vực có tranh chấp ĐGHC hoặc có sự không thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ ĐGHC với thực tế quản lý; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp với các đơn vị hành chính liền kề khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng các phương án hiệp thương giải quyết đảm bảo khép kín đường ĐGHC do địa phương mình quản lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Dự án 513 (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 07/08/2015 về tăng cường công tác giải quyết tranh chấp địa giới hành chính do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!