Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/2006/CT-UBND chuyển giao nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho trung tâm quản lý và phát triển nhà ở quản lý do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 13/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành: 28/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 9 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở QUẢN LÝ

Thực hiện Nghị định số 61/CP, ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBT, ngày 09/6/1994 và Chỉ thị số 42/1998/CT-UBT, ngày 04/8/1998 nội dung chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và Uỷ ban nhân dân huyện - thị trong tỉnh đang quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà tập thể, nhà công vụ), phải tiến hành bàn giao nhà ở cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở quản lý cho thuê theo đúng quy định, nhưng đến nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện.

Để chấn chỉnh vấn đề nói trên, đồng thời thực hiện nghiêm Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP , ngày 07/9/2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP, ngày 05/7/1994 của Chính phủ hoàn thành theo kế hoạch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị (kể cả đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước), Uỷ ban nhân dân huyện - thị xã, hiện còn đang quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang bố trí cho cán bộ - công chức sử dụng, có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ quỹ nhà ở nêu trên về cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở để triển khai công tác quản lý theo quy định thống nhất về quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Việc chuyển giao thực hiện trên nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng diện tích nhà, đất và hợp đồng cho thuê (nếu có). Thời hạn chuyển giao phải hoàn thành trước ngày 30/10/2006. Trường hợp có vướng mắc không thực hiện đúng thời gian trên, đơn vị đang quản lý nhà phải có văn bản báo cáo cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nêu rõ lý do và xin gia hạn, nhưng không kéo dài quá ngày 30/11/2006 phải bàn giao xong (nếu không được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho để lại đơn vị tiếp tục quản lý).

2. Giao cho Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo cho Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tổ chức tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan, đơn vị chuyển giao. Tiến hành lập thủ tục ký hợp đồng cho thuê nhà ở, rà soát đối tượng để lập hồ sơ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện - thị xã phải thực hiện nghiêm chỉnh việc chuyển giao quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đang quản lý. Nếu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị không thực hiện việc chuyển giao, thì Thủ trưởng cơ quan đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về các thiệt hại do nhà ở bị hư hỏng hoặc buông lỏng quản lý gây thất thoát, tiêu cực hoặc có khiếu nại về nhà ở.

Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2006/CT-UBND chuyển giao nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho trung tâm quản lý và phát triển nhà ở quản lý do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146