Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 11/CT-TTg 2019 giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh

Số hiệu: 11/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 23/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Lộ trình ban hành văn bản quy định về condotel, officetel

Đây là nội dung được nêu tại Chỉ thị 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành ban hành văn bản theo lộ trình sau:

- Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với nhà ở chung cư, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel); ban hành quy chế quản lý officetel, hoàn thành trong quý III năm 2019.

- Bộ TN&MT ban hành văn bản hướng dẫn về chế độ sử dụng đất đối với condotel, resort villa, officetel… hoàn thành trong quý III năm 2019.

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ sử dụng đất, cấp GCN QSDĐ đối với condotel, resort villa, officetel trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

- Bộ VH-TT&DL ban hành quy chế quản lý, kinh doanh loại hình condotel, resort villa, hoàn thành trong quý III năm 2019.

Xem thêm chi tiết tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, LÀNH MẠNH

Trong thời gian qua các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã tích cực, nỗ lực tổ chức thực hiện quy định pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành, các giải pháp, chính sách của Chính phủ về thị trường bất động sản, vì vậy từ năm 2014 đến nay thị trường bất động sản đã dần hồi phục và đang trên đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhn, sự phát triển của thị trường bất động sn vẫn chưa thực sự bền vững, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa hợp lý, dư thừa sản phẩm nhà ở cao cấp, diện tích lớn, giá bán cao, thiếu sản phẩm nhà ở xã hội và nhà ở giá thấp phù hợp với nhu cầu của đại bộ phận người dân. Giá cả hàng hóa bất động sản, nhất là giá nhà ở còn khá cao so với thu nhập của người dân, nguồn lực huy động chưa đa dạng. Cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường bất động sản từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đến giao dịch bất động sản chưa đồng bộ, đầy đủ, thiếu tin cậy, thiếu minh bạch.

Nguyên nhân chính của hạn chế, bất cập là: Hệ thống pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản còn một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thc tiễn, chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời; việc đầu tư, phát triển các dự án bất động sn ở một số địa phương không theo quy hoạch và kế hoạch, chưa phù hợp với nhu cầu của thị trường và điều kiện thực hiện; công tác quản lý nhà nước chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, chưa đáp ứng tốt yêu cầu quản lý.

Nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại nêu trên và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Bộ Xây dựng

a) Hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Nhà , Luật Kinh doanh bất động sn để trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội: bổ sung chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước có khó khăn về nhà ở và khắc phục các tồn tại, bất cập khác cho phù hợp với tình hình thực tế;

b) Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với các loại hình nhà ở chung cư, công trình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel); nhà trọ, phòng trọ cho thuê. Ban hành quy chế quản lý, vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel), hoàn thành trong quý III năm 2019;

c) Đôn đốc các địa phương sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thng thông tin về nhà và thị trường bất động sản theo Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ; phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình thu thập thông tin liên quan để hoàn thiện hệ thng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sn;

d) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua);

đ) Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tập trung đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị s 03/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017;

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở phải triển khai xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, hệ thống phòng cháy chữa cháy trong dự án và kết nối với hạ tầng chung của khu vực trước khi bàn giao nhà ở cho người dân theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan;

Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình theo định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về diễn biến của thị trường bất động sản để kịp thời có biện pháp bình ổn thị trường khi có dấu hiệu không bình thường hoặc biến động lớn.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu, đề xuất, báo cáo Chính phủ việc bố trí nguồn vốn ngân sách cho phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; kịp thời phân bổ vốn cho phát triển nhà ở xã hội sau khi có Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ sử dụng đất đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú...) theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trong quý III năm 2019;

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú) trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội;

b) Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, lập, điều chỉnh, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra toàn diện tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tình hình quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưng có quy mô sử dụng đất lớn; các dự án đầu tư sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

4. Bộ Tài chính

a) Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ về định hướng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy định pháp luật để khai thác, sử dụng các nguồn lực, nhất là từ đất đai đphát triển thị trường bất động sản và chống đầu cơ trong lĩnh vực bất động sản, hoàn thành trong quý III năm 2019;

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện quy định, pháp luật, cơ chế chính sách tài chính liên quan đến thị trường bất động sn; tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Thực hiện nghiêm hình thức đấu giá nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

c) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu một số định chế tài chính như Quỹ tiết kiệm nhà ở, Quỹ đầu tư bất động sản, Quỹ tín thác bất động sản... để huy động các nguồn lực cho thị trường bất động sản, nhằm giảm dn sự phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa) theo đúng quy định pháp luật về du lịch và pháp luật có liên quan, hoàn thành trong quý III năm 2019.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Theo dõi chặt chẽ tình hình, tiếp tục điều hành các giải pháp chính sách tin tệ linh hoạt, kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Khuyến khích các tổ chức tín dụng phân bổ vốn tín dụng đối với dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở cho thuê;

b) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định lập kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất, tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền để bố trí vốn ngân sách nhà nước cho phát triển nhà xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở;

c) Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hoạt động cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh bất động sản; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng;

d) Chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng, hoàn thiện th chế, nhất là đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mc trong quá trình áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; theo dõi, nm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn; đánh giá, lập, điều chỉnh bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương;

b) Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Khi phê duyệt quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo nhất thiết phải có nội dung quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao... theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong quý III năm 2019;

c) Bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động. Sử dụng nguồn tin thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha theo quy định và do các chđầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội;

d) Tiến hành kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Chthị này được ban hành, đặc biệt là các dự án bất động sản nhà ở cao cấp để xử lý theo hướng sau: Đối với các dự án không triển khai, để đất hoang hóa hoặc triển khai chậm thì kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai; đối với các dự án bất động sản nhà ở trung, cao cấp đang tồn kho hoặc chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy mô căn hộ sang phân khúc bình dân hoặc làm nhà ở xã hội thì cần giải quyết ngay thủ tục cho phép chuyển đổi, hoàn thành trong quý III năm 2019; có giải pháp tháo gkhó khăn, vướng mắc đang tồn tại đối với các dự án nhà xã hội, các dự án nhà ở phân khúc bình dân, giá thấp đang gặp khó khăn trên phạm vi địa bàn;

đ) Tiến hành kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở sinh viên đầu tư từ ngân sách nhà nước, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Trường hợp dự án nhà sinh viên khai thác không hiệu quả thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi sang làm nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp;

e) Bố trí đủ nguồn lực, kinh phí để hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương, bảo đảm kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ;

g) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản; kiểm tra, rà soát, công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng, các dự án chậm tiến độ do có vướng mắc về vấn đề pháp lý, các dán bất động sản có vi phạm về xây dựng, các dự án không thực hiện bảo lãnh, các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất, các dự án chậm tiến độ, các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình, chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng, các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vi đất cho người dân.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thi hành nghiêm chỉnh Chỉ thị này; đồng thời có báo cáo định kỳ 06 tháng và 01 năm gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chín
h phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- Văn phòng Tng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban ca Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân h
àng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ươ
ng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đo
àn th;
- Các thành viên BCĐ TW về CS nhà ở và Thị tr
ường bất động sản;
- Văn phòng thường tr
c BCĐ TW về CS nhà ở và Thị trường bất động sản;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG

Trịnh
Đình Dũng

 

PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.11/CT-TTg

Hanoi, April 23, 2019

 

DIRECTIVE

ON CERTAIN SOLUTIONS FOR FOSTERING STABLE AND SOUND DEVELOMENT OF REAL ESTATE MARKET

Over the past few years, various-level government authorities, ministries, local government authorities and enterprise community have actively tried their best to follow law provisions and guidelines, and have implemented solutions and policies issued by the Government on real estate market. As for that reason, since 2014, the real estate market not only has made recoveries but also been on the rise and have made positive contributions to socio-economic development, social security assurance and macroeconomics stability.  However, the development of real estate market is not actually stable and faces potential risks. There doesn't seem any logic in the structure of real estate products; high-class housings with large area and high selling prices are in surplus while there is a deficiency in social housings and low-price housings suitable for demands of most people. Prices of real estate products, especially housing prices, are quite higher than the people’s income and there are not enough financial supports. Database and information about real estate market from the stage of planning, investor selection, project implementation to transaction are non-synchronous, insufficient, unreliable and non-transparent.

Main reasons for limitations and shortcomings: The law system governing real estate market fails to satisfy actual demands, or have not been promptly amended; investment in and development of real estate projects in certain local areas fail to follow the planning scheme and plan and are not suitable for the market demand and real conditions; the work of state management is not strictly and promptly done and fails to meet management requirements.

For the purpose of overcoming these shortcomings and continuing to foster the stable and sound development of real estate market, the Prime Minister herby request ministries and local government authorities to perfectly perform the following duties and solutions:

1. Ministry of Construction

a) Finish the project on Laws on amendments to the Construction Law, Housing Law and Law on Real Estate Trading and send it to competent authorities for consideration purpose as specified in the National Assembly's law-making program. To be specific: provide additional housing support policies intended for officials and public employees having difficulty in finding affordable and liveable housing and overcome other shortcomings and unsolved problems to be suitable for the reality;

b) Issue amendments to regulations and standards for construction of various types of apartments, condotels, resort villas, officetels; boarding-houses and rooms for rent. Promulgate regulations on management and operation of officetels by 3rd quarter of 2019.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Conduct research on amendment to Decree No.100/2015/ND-CP dated October 2015 of the Government on development and management of social housings (after the Law on amendments to a number of Articles of the Housing Law is passed);

dd) Urge and instruct local government authorities to foster the development of social housings under the Prime Minister's guidance provided in Directive No.03/CT-TTg dated January 25, 2017;

Cooperate with other ministries in intensifying inspection and requesting investors in urban area and housing development projects to concurrently construct technical infrastructure, social infrastructure and fire safety system included therein which are connected to the general infrastructure project before house transfer in compliance with provisions of the construction law, housing law and relevant law provisions;

Continue monitoring and send periodic or irregular consolidated reports on real estate market development to the Government and Prime Minister for the purpose of promptly working out solutions for stabilizing the market when there is any abnormal sign or considerable fluctuation.

2. Ministry of Planning and Investment

Send advice, proposals or reports to the Government on allocation of funding for social housing development as specified in Decree No.100/2015/ND-CP dated October 20, 2015 of the Government on development and management of social housing; promptly allocate funding for social housing development after the Resolution on the plan for using funding for public mid-term investment in the period of 2016-2020 is passed. 

3. Ministry of Natural Resources and Environment

a) Issue documents providing guidance on land use applied to certain new types of real estate such as condotel, resort villa, officetel as per law provisions by 3rd quarter of 2019;

Conduct a study on amendments to land use regime, issue certificates of land use rights and ownership of other property on land for certain new types of real estate such as condotel, resort villa or officetel included in the project on the Law amending a number of Articles of the Land Law according to the National Assembly's law-making program;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Intensify comprehensive inspection of implementation of the land using plan/planning, land allocation, land lease, issuance of certificates of land use rights and ownership of house and other property on land, management and use of land in industrial parks, industrial clusters; projects on development of large-scale urban areas, residential areas and resorts and investment projects on land use with signs of violations against regulations on land management and use.

4. Ministry of Finance

a) Conduct a study and send a report on orientation of amendments to or issuance of new law provisions to the Government in order to utilize resources, especially land resources with the aim of developing the real estate market and preventing real estate speculation by 3rd quarter of 2019;

b) Intensify inspection of compliance with law provisions and financial policies on real estate market; continue to urge local government authorities to implement Decree No.167/2017/ND-CP dated December 31, 2017 of the Government on re-arrangement and settlement of public assets.   Strictly conduct auctions of state-owned housings/lands when re-arranging and handling public assets.

c) Take charge and cooperate with relevant ministries in conducting research on certain financial institutions such as Housing Trust Fund and Real Estate Investment Trusts for mobilizing resources serving the real estate market and reducing dependence on funding from credit institutions.

5. Ministry of Culture, Sports and Tourism

Promulgate regulations on management and sale of condotels, resort villas as per law provision on tourism and relevant law provisions by 3rd quarter of 2019.

6. State Bank of Vietnam

a) Closely monitor the development and continue to flexibly manage financial policies and control credit size suitably for the macroeconomics development, and strictly control credits concerning real estate trading.  Encourage credit institutions to allocate credit capital for development projects on social housings, low-price commercial housings and housings for rent;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Intensify inspection and supervision of credit offer for investment or trading in real estate; strictly handle violations against regulations on banking and currency;

d) Proactively cooperate with the Ministry of Justice in recovering bad debts of credit institutions and finish the building of regulatory and institutional framework, especially methods for overcoming difficulties and addressing questions during implementation of National Assembly’s Resolution No.42/2017/QH14 on pilot settlement of bad debts of credit institutions.

7. Provincial People’s Committees

a) Promptly and strictly comply with law provisions related to real estate market; supervise and thoroughly grasp the real estate market information and development and promptly take measures to stabilize the market and prevent real estate price escalation and property bubble in provinces; assess, make and adjust the program/plan for provincial housing development;

b) Conduct review of and make addition to the planning scheme for urban areas and industrial parks, land using plan/planning scheme, ensure that there is sufficient land fund for social housing development. When approving planning schemes for new urban areas, new industrial parks and training institution network, it is required to have regulations on planning for social housing, housing for workers and students, areas for services of education, healthcare, culture, physical education and sports under law provisions by 3rd quarter of 2019;

c) Allocate resources in a logical manner for investment in necessary infrastructures included in or excluded from social housing projects, especially areas with large working population. Use 20% of revenues from land funds for investment in new urban area projects and commercial housing projects with the size of less than 10 ha as regulated and contributions by investors and funding from local government budget for investment in social housings;

d) Conduct inspection and review of real estate projects having investment guidance decision or approval before the day on which this Directive is issued, especially high-class housing projects for handling purpose. To be specific: In case of failure to implement these projects or late implementation or uncultivated land, appropriate the land as per provisions of the land law; for mid-class or high-class housing projects in stock or investor's request for conversion of apartments to common housings or social housings, complete the procedure for approving the conversion by 3rd quarter of 2019; work out solutions for overcoming difficulties in social housing projects and average and low-price housings in provinces;

dd) Carry out inspection and review and send reports on implementation of state budget-invested student house projects and social housing projects in provinces. In case the student house project produces no positive result, send a report to the Prime Minister for permitting conversion to social housings for low-income people;

e) Allocate sufficient resources and funding for finishing the establishment and operating the information database of housings and real estate market in provinces which is connected to the database of the Ministry of Construction as specified in Decree No.117/2015/ND-CP dated November 12, 2015 of the Government;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Ministers, Directors of ministerial agencies and Governmental agencies, Chairpersons of provincial People's Committees as authorized and assigned, shall thoroughly grasp this Directive and strictly organize the implementation; and send reports to the Ministry of Construction every year and once every 6 month which are consolidated and submitted to the Prime Minister.

9. The Ministry of Construction shall take charge and cooperate with relevant agencies in providing guidelines, urging and checking the implementation of this Directive and send periodic reports to the Prime Minister.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Trinh Dinh Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/04/2019 về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.173

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!