Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 15/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH

Thời gian qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, mạng lưới đô thị trong tỉnh đã và đang được mở rộng, phát triển; công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch có nhiều chuyển biến tích cực, đã khai thác được các tiềm năng và lợi thế trong việc phát triển các đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài.

Tuy nhiên, công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch vẫn còn một số tồn tại: Chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng của các huyện còn chưa cao, thậm chí có đồ án mới duyệt đã phải điều chỉnh; quy hoạch xây dựng một số nơi được lập cách đây hơn 5 năm không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; công tác quản lý quy hoạch xây dựng nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng công trình bố trí sai quy hoạch, xây dựng sai phép và không phép vẫn xảy ra, đặc biệt là việc lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn và cấp phép xây dựng thuộc các thị trấn còn rất hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở chức năng quản lý nhà nước về XDCB, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Tăng cường việc lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng

Hàng năm, UBND các huyện, thành phố cần bố trí vốn từ ngân sách và huy động các nguồn vốn đầu tư khác để lập quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2.000, 1/500 và quy hoạch điểm dân cư nông thôn, đảm bảo quy hoạch xây dựng phải đi trước một bước để làm cơ sở cho việc giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, lập dự án đầu tư và cấp giấy phép xây dựng. Trước mắt, UBND các huyện, thành phố cần lựa chọn các vùng có nhu cầu đầu tư xây dựng và phát triển đô thị để tập trung ưu tiên lập quy hoạch xây dựng các khu vực này.

UBND các huyện, thành phố cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng; quy hoạch xây dựng phải sát với tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trong khu vực quy hoạch theo quy định để nâng cao tính khả thi của đồ án. Bố trí cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm tham gia thường xuyên cùng với đơn vị tư vấn từ khâu điều tra, khảo sát đến khi hoàn thành đồ án và công bố quy hoạch. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác cấp phép xây dựng, thanh tra xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng của địa phương.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan việc lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, các tiêu chuẩn, quy phạm, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng.

2. Tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch

Các đồ án quy hoạch xây dựng sau khi được duyệt, UBND các huyện, thành phố cần tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp: Công bố, công khai quy hoạch xây dựng tại những nơi công cộng, trụ sở cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng của các huyện, thành phố, trụ sở UBND xã, thị trấn và trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch; ban hành quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch; sớm đưa các chỉ giới quy hoạch ra ngoài thực địa; đồng thời, các cơ quan quản lý xây dựng các huyện, thành phố có trách nhiệm cung cấp cho các tổ chức, cá nhân thông tin về quy hoạch trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý, từng bước chấm dứt tình trạng các dự án đầu tư xây dựng không có quy hoạch hoặc sai quy hoạch xây dựng được duyệt.

Đô thị cần được phát triển theo các dự án để đảm bảo trật tự xây dựng, hiệu quả kinh tế xã hội, chất lượng kiến trúc cảnh quan môi trường đô thị. Cần đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội một cách đồng bộ, nhằm đảm bảo các đô thị đạt chỉ tiêu về chức năng, quy mô dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, mật độ xây dựng,... theo tiêu chí, quy định của Chính phủ.

Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, có biện pháp xử lý cương quyết các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, không đúng với quy hoạch xây dựng được duyệt; tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/2007/CT-BXD ngày 07/02/2007 của Bộ Xây dựng về việc đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng.

Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.422

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188