Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2004/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 07/2004/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI VỀ NHÀ ĐẤT DO NHÀ NƯỚC ĐÃ QUẢN LÝ, BỐ TRÍ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991

Để thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng không xem xét, giải quyết đối với các khiếu nại đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 (trừ trường hợp đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản trước ngày ban hành Chỉ thị này).

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2004.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành rà soát, thống kê và tổng hợp quỹ nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 theo tinh thần Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 3 năm 2004 để phục vụ cho việc xây dựng Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ.

4. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp số liệu về qũy nhà đất Nhà nước hiện đang quản lý bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách về quản lý nhà đất và cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 07/2004/CT-TTg

Hanoi, February 27, 2004

 

DIRECTIVE

ON THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL ASSEMBLY'S RESOLUTION NO. 23/2003/QH11 ON HOUSES AND LAND MANAGED OR ARRANGED BY THE STATE FOR USE IN THE COURSE OF IMPLEMENTATION OF HOUSE AND LAND MANAGEMENT POLICIES AND SOCIALIST TRANSFORMATION POLICIES BEFORE JULY 1, 1991

In furtherance of Resolution No. 23/2003/QH11 on houses and land managed or arranged by the State for use in the course of implementation of house and land management policies and socialist transformation policies before July 1, 1991, the Prime Minister hereby instructs:

1. The ministries, branches and the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to temporarily cease the consideration and settlement of reclaims for houses and land managed or arranged by the State for use in the course of implementation of house and land management policies and house and land-related socialist transformation policies before July 1, 1991 (except for cases directed in writing by the Prime Minister before the date of promulgation of this Directive).

2. The Ministry of Construction to assume the prime responsibility for, and coordinate with the concerned ministries and branches in, expeditiously preparing the National Assembly Standing Committee's draft resolution and the Government's draft decree, which guide the implementation of the National Assembly's Resolution No. 23/2003/QH11, and submit them to the Government in March 2004.

3. The presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to direct the local functional agencies in reviewing, making statistics and synthesizing the funds of houses and land managed or arranged by the State for use in the course of implementation of house and land management policies and house and land-related socialist transformation policies before July 1, 1991 in the spirit of the National Assembly's Resolution No. 23/2003/QH11, report thereon to the Prime Minister and the Ministry of Construction before March 30, 2004 in service of the elaboration of the

4. The Ministry of Construction to assume responsibility for guiding and synthesizing data on funds of houses and land managed or arranged by the State for use in the course of implementation of house and land management policies and socialist transformation policies before July 1, 1991; examine and urge the implementation of this Directive.

5. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to strictly implement this Directive.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2004/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.118

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116