Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND 2018 đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư Hồ Chí Minh

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 29/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CHUNG CƯ, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trong thời gian vừa qua, tình hình cháy, nổ trong cả nước nói chung, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thống kê trong năm 2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 1.007 vụ cháy, làm chết 26 người, bị thương 44 người, thiệt hại về tài sản khoảng 92,5 tỷ đồng. Đặc biệt ngày 23 tháng 3 năm 2018, đã xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Chung cư Carina Plaza trên đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, vụ cháy đã làm chết 13 người và 51 người bị thương, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và gây bất an đối với người dân đang sinh sống trong các chung cư, nhà cao tầng.

Nguyên nhân dẫn đến cháy lớn gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng chủ yếu do chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, không tổ chức thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; hệ thống báo cháy chữa cháy không hoạt động dẫn đến việc phát hiện cháy của lực lượng tại chỗ không kịp thời, thông tin báo cháy chậm; lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ hoạt động kém hiệu quả; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế; cư dân sống trong chung cư chưa tích cực tham gia thường xuyên các buổi tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy còn nhiều bất cập; công tác chỉ đạo khắc phục những vi phạm có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và xử lý hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong chung cư, nhà cao tầng chưa kiên quyết.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các chung cư và nhà cao tầng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

a) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố H Chí Minh; Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố.

b) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy; các kiến thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn tại chung cư, nhà cao tầng; các biện pháp, giải pháp, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn trong mọi tình huống. Trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Lực lượng vũ trang và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

c) Phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố rà soát thống kê đánh giá điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng. Công bố danh sách chung cư, nhà cao tầng chưa thành lập Ban Quản lý, Ban Quản trị và không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung yêu cầu kiến nghị về an toàn phòng cháy, chữa cháy và vi phạm trong đầu tư xây dựng.

d) Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, sử dụng chung cư, nhà cao tầng theo quy định pháp luật; đảm bảo thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chung cư trên địa bàn theo quy định tại Điều 48, Điều 49 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng.

b) Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm xây dựng, vi phạm các quy định quản lý, sử dụng chung cư, nhà cao tng; phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết xử lý các chung cư, nhà cao tng chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và hoàn công xây dựng công trình đã đưa vào hoạt động và phải có biện pháp ngăn ngừa phát sinh các trường hợp tương tự.

c) Tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền, phân công cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được đầu tư xây dựng trước năm 1975 và Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020. Đối với những chung cư trước năm 2005 phải có phương án đầu tư trang bị, duy tu, bảo dưỡng, bổ sung hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành.

d) Thống kê đầy đủ, chi tiết tình hình chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn, phân loại cụ thể về tình hình quản lý vận hành từng chung cư, nhà cao tầng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng; kiểm tra, xử lý vi phạm các chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư, cao tầng theo quy định tại Điểm b Khoản 7 và Điểm i Khoản 10 Điều 66 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ;

đ) Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị chung cư; phối hợp Ban quản trị, Ban quản lý trong việc vận hành, quản lý, sử dụng nhà chung cư theo Điều 38, Mục 5, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Phải trực tiếp xử lý những mâu thuẫn giữa chủ đầu tư với cư dân, Ban quản trị; hướng dẫn thực hiện thành lập Ban Quản trị chung cư, xây dựng quy chế phối hợp giữa Chủ đầu tư và Ban Quản trị chung cư; đến tháng 12 năm 2018 phấn đấu 100% chung cư có Ban Quản trị; hình thành các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội tại từng chung cư (nếu đủ điều kiện).

e) Phối hợp Sở Xây dựng, Sở Nội vụ nghiên cứu triển khai mô hình Ban quản trị chung cư gắn với khu phố, tổ dân phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong nhà chung cư; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Sở Xây dựng

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố theo Quy chế quản lý, sử dụng chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ đó làm cơ sở để quản lý chặt chẽ trong quá trình sử dụng chung cư, quy định được trách nhiệm trong đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

b) Tiếp tục tổ chức, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban Quản trị và cư dân các quy định pháp luật về công tác quản lý vận hành, quản lý chất lượng, công tác sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố;

c) Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong đầu tư xây dựng; không cấp giấy phép xây dựng khi công trình chưa được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; không nghiệm thu và cấp văn bản cho phép công trình được đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

d) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công tác thống kê, tổng hợp tình hình chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo.

đ) Chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện việc liên thông phê duyệt dự án, thiết kế quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố; trình Ủy ban nhân dân thành phố giải pháp khi cấp Giấy phép xây dựng nhà chung cư phải đảm bảo việc đánh giá tác động giao thông, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại nơi triển khai dự án xây dựng chung cư, nhà cao tầng.

e) Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2017 và Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ thực hiện, vướng mắc, khó khăn để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo;

g) Phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện xử lý 474 chung cư xây dựng trước năm 1975. Đối với các công trình thuộc diện cải tạo, xây dựng mới phải hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng những quy định về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và xây dựng theo quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ có cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa những chung cư đã được xây dựng từ trước năm 1975.

h) Chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến các hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng, an toàn phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà cao tầng (trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 6 năm 2018).

i) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các chủ đầu tư và nhà thầu thi công có hành vi vi phạm về công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 5, Điều 17 và Khoản 3, Khoản 4, Điều 34 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

4. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố, Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực xây dựng và phòng cháy, cha cháy tham mưu đề xuất kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập, vướng mắc, thiếu khả thi trong công tác quản lý chung cư, nhà cao tầng. Trong đó, tập trung kiến nghị tăng cường những chế tài, nâng cao mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp chủ đầu tư cho sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu, hoàn công về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng.

b) Nghiên cu tham mưu xây dựng quy trình, thủ tục đảm bảo yếu tố pháp lý và những điều kiện liên quan khác để tổ chức xử lý, cưỡng chế các trường hợp cố tình vi phạm kéo dài về phòng cháy, chữa cháy (trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành trong tháng 4 năm 2018); nếu xét thấy cần thiết báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện biện pháp chế tài ở mức cao hơn theo cơ chế đặc thù tại thành phố.

5. Công an thành phố

a) Hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo an toàn trật tự trong nhà ở chung cư; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện theo quy định luật cư trú tại các chung cư theo địa bàn quản lý.

b) Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban Quản trị chung cư, lực lượng bảo vệ và các lực lượng khác có liên quan bảo đảm an ninh, phòng chống các loại tội phạm; đối với những chung cư, nhà cao tầng có điều kiện yêu cầu chủ đầu tư trang bị hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn tại chung cư, nhà cao tầng.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân khi xảy ra cháy, nổ trong chung cư, nhà cao tầng và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đề xuất xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định an toàn trong đầu tư xây dựng có khả năng dẫn đến cháy, nổ gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng.

6. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố

a) Tăng cường chức năng quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn để kịp thời phát hiện và yêu cầu cơ sở khắc phục ngay các sai phạm, sơ hở, thiếu sót. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy cần tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn của lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy và hoạt động của các hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Đối với nhà chung cư cao tầng chưa nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa dân vào sinh sống phải tiếp tục phối hợp các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, những cam kết thực hiện của chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào hoạt động theo quy định pháp luật. Việc kiểm tra khắc phục các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (15 ngày/lần); lập biên bản nêu rõ việc thực hiện những cam kết của chủ đầu tư; ra thông báo tạm đình chỉ, đình chỉ khi cần thiết. Sau khi xử phạt xong, nếu chủ đầu tư không khắc phục, đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

b) Hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, đơn vị tư vấn, giám sát thi công công trình chung cư, nhà cao tầng phải nghiên cứu và thực hiện nghiêm ngay từ đầu những quy định về phòng cháy, chữa cháy; các thiếu sót phát hiện phải có văn bản kiến nghị các đơn vị trên khắc phục, điều chỉnh bổ sung đầy đủ vào hồ sơ thiết kế. Công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình chung cư, nhà cao tầng phải xem xét kiểm tra, đối chiếu đầy đủ các nội dung yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy phải căn cứ hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, chủng loại; các hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan phải kiểm tra thử nghiệm hoạt động thực tế; công trình chỉ được cấp giấy chứng nhận nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy khi thi công đúng theo hồ sơ thiết kế đã được thm duyệt và thực hiện đy đủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

c) Hướng dẫn chủ đầu tư chung cư, nhà cao tầng thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy đã trang bị, lắp đặt trong công trình; thường xuyên kiểm tra, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng tại chỗ; mở lớp huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao trách nhiệm và khả năng hoạt động của lực lượng này trong việc thực hiện tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo xử lý kịp thời các vụ cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhà chung cư, nhà cao tng; thường xuyên tổ chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giả định các tình huống đlực lượng cơ sở thực tập thuần thục các thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy đcó thể ddàng xử lý các tình hung khi có sự cố cháy, nổ, chủ động trong việc phòng và chữa cháy; xây dựng các mô hình thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư, nhà cao tầng.

d) Rà soát, bổ sung các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhà chung cư, nhà cao tầng; đối với các chung cư cao tầng có quy mô lớn, đông người cần có phương án phối hợp nhiều lực lượng trong công tác chữa cháy, cứu nạn. Trong các phương án cần tận dụng triệt để các điều kiện có sẵn về phòng cháy, chữa cháy để phục vụ cho công tác cứu chữa như: bể nước, trụ nước, họng tiếp nước bổ sung, họng chờ của các tầng cho lực lượng chữa cháy, họng nước vách tường, hệ thống chữa cháy tự động, buồng thang an toàn, hành lang an toàn, thang chữa cháy ngoài nhà, thang máy phục vụ chữa cháy, hệ thống thoát khói, chiếu sáng sự cố.

đ) Nghiên cứu đề xuất trang bị những phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần thiết đối với chung cư cao tầng; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất cập nhật, bổ sung những tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay (như: bố trí tầng lánh nạn đối với chung cư trên 10 tầng, bãi đỗ trực thăng đối với công trình từ 20 tầng trở lên, kết nối trung tâm cảnh báo cháy sớm của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố).

e) Tổ chức công tác điều tra cơ bản, lập danh sách nhà cao tầng, nhà ở chung cư có nguy cơ xảy ra cháy lớn, hậu quả thiệt hại nghiêm trọng để tập trung triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Công bố công khai danh sách các chung cư an toàn, chung cư chưa an toàn theo các cấp loại A, B, C, D cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn, cư dân biết để phối hợp giám sát. Trong trường hợp cần thiết thông tin định kỳ tình trạng chung cư trên các phương tiện thông tin đại chúng (phải hoàn thành, công bố trong tháng 9 năm 2018).

g) Nghiên cứu, biên soạn sổ tay cẩm nang an toàn phòng cháy, chữa cháy nhà và cứu nạn cứu hộ ở nhà chung cư (hoàn thành và triển khai thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2018).

7. Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố và các cơ quan báo, đài khác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát. Phòng cháy và chữa cháy thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn chủ đầu tư, Ban Quản trị, Ban Quản lý và người dân trong chung cư, nhà cao tầng thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa cháy, nổ, trang bị kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cu người.... bằng nhiều hình thức đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghiên cứu nâng cao chất lượng, tăng thời lượng, tần suất các chuyên mục “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”, VOV giao thông, xây dựng và đăng tải, phát sóng các chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm tuyên truyền, giới thiệu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả về phòng cháy, chữa cháy, những vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy,... vào những khung giờ vàng, thời điểm thuận lợi để người dân thuận tiện theo dõi; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công bố danh sách các chung cư, nhà cao tầng không tổ chức thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và vi phạm trong đầu tư xây dựng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân tích cực tham gia những hoạt động phòng cháy, chữa cháy, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư, nhà cao tầng.

9. Hiệp hội Bất động sản thành phố

Tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và xây dựng trong quá trình thi công và sử dụng công trình; theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư dự án, những vi phạm về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và xây dựng từ đó chủ động trao đổi, phối hợp với Sở Xây dựng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố và các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ, chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan cấp trên giải quyết.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành y;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TT
UB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Hiệp hội Bất động sản TP;
- Đài Truyền hình thành phố;
- Đài Tiếng nói nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng NCPC;
- Lưu: VT, (NC/Di) XP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 29/03/2018 triển khai biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.422

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!