Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Đặng Đình Vượng
Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/CT-UBND

Việt Trì, ngày 05 tháng 02 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

Ngày 20/01/2010 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 134/CT-TTg về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Sau kết quả thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai của các tổ chức sử dụng đất có nơi, có việc vẫn còn xảy ra dưới nhiều hình thức như: Sử dụng không đúng mục đích đất được giao, cho thuê hoặc cho mượn, chuyển nhượng đất, chuyển nhượng đất trái phép; để đất hoang hóa, quản lý đất lỏng lẻo để bị lấn, bị chiếm đất. Mức độ vi phạm pháp luật đất đai nhiều nhất là các tổ chức kinh tế, các nông trường, lâm trường quốc doanh và các tổ chức sự nghiệp công; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, đồng thời chấn chỉnh lại công tác quản lý sử dụng đất, đặc biệt là công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện ngay một số việc sau:

1. Trên cơ sở kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục tập chung kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức bao gồm tổ chức được giao đất đã thống kê, rà soát theo Chỉ thị 31/2007/CT-TTg và các tổ chức mới được giao đất, cụ thể:

- Kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra và có kết luận nhưng cố tình không thực hiện.

- Kiểm tra, xử lý đối với: Các đơn vị chưa được kiểm tra; được giao đất từ tháng 12/2007 đến nay; các dự án thu hồi, giao đất không đúng thẩm quyền, quy hoạch và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Giải quyết dứt điểm các tranh chấp kéo dài nhiều năm và các tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng Kế hoạch số 3058/KH-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh.

3. Việc xử lý các vi phạm trong sử dụng đất của các tổ chức phải được thực hiện nghiêm minh, theo đúng pháp luật đất đai hiện hành; những trường hợp cho thuê, cho mượn đất hoặc đất hoang hóa không sử dụng và các trường hợp vi phạm khác gây nhiều bức xúc trong dư luận phải cương quyết thu hồi và xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức kinh tế; truy thu tiền thuê đất với thời gian chưa nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; truy thu số tiền cho thuê, chuyển nhượng, chuyển mục đích trái phép để nộp vào ngân sách Nhà nước.

5. Kinh phí cho hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất ở tỉnh do ngân sách tỉnh bảo đảm, ở cấp huyện do ngân sách cấp huyện bảo đảm.

6. Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra; chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính tiếp tục kiểm tra cụ thể một số tổ chức; xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đất đai đã có kết luận trước đây; đôn đốc các Sở, ngành, địa phương thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh để xem xét quyết định.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành, thị thực hiện việc rà soát và kiểm tra kiến nghị , xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của các đơn vị sử dụng đất quốc phòng, an ninh báo cáo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh theo quy định.

- Sở Tài chính căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính để bố trí kinh phí cho công tác này ở tỉnh và hướng dẫn các huyện, thành, thị thực hiện.

- Các Sở, ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện nội dung công việc này; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về đất đai trong 2 năm (2010, 2011).

- UBND các huyện, thành, thị phối hợp với các đoàn kiểm tra của tỉnh thực hiện kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức; xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra các đơn vị còn lại trên địa bàn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2011.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Đình Vượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 05/02/2010 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.569

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91