Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đình Liêu, Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 05/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2000 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

Thi hành Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;

Sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Y tế tại văn bản số 2355/YT-TCCB ngày 13 tháng 4 năm 2000;

Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP:

1. Người bị hậu quả trực tiếp của chất độc hóa học khi tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các vùng bị Mỹ sử dụng chất độc hoá học:

- Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Cán bộ chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng Công an nhân dân;

- Công an, dân quân, du kích, tự vệ địa phương;

- Cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cách mạng;

- Cán bộ thôn, ấp, xã, phường trong hệ thống Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cách mạng.

- Thanh niên xung phong tập trung theo Quyết định số: 104/1999/QĐ-TTG ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;

- Dân công hỏa tuyến.

Các đối tượng nói trên gọi chung là người tham gia kháng chiến.

2 - Người bị hậu quả gián tiếp của chất độc hóa học:

Con đẻ còn sống của người tham gia kháng chiến qui định tại khoản 1, mục I trên đây.

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP:

1- Người tham gia kháng chiến qui định tại điểm 1 - mục I trên đây phải đủ 3 điều kiện sau:

- Đã từng tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại vùng bị Mỹ sử dụng chất độc hoá học (từ Nam vĩ tuyến 17 trở vào) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn từ tháng 8 năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975;

- Bị mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc hoá học không còn khả năng lao động hoặc bị mắc bệnh do nhiễm chất độc hóa học, bị suy giảm khả năng lao động;

- Chưa được hưởng trợ cấp thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh.

2. Con đẻ của người tham gia kháng chiến qui định tại điểm 2 - mục I trên đây bị dị dạng dị tật không có khả năng lao động và không thể tự lực được trong sinh hoạt hoặc không có khả năng lao động nhưng còn tự lực trong sinh hoạt.

Các đối tượng nêu tại điểm 1 và điểm 2 trên bị mắc các bệnh hoặc bị các dị dạng dị tật thuộc danh mục bệnh, dị tật do Bộ Y tế ban hành.

III. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐƯỢC HƯỞNG:

Người tham gia kháng chiến và con đẻ của người tham gia kháng chiến có đủ điều kiện theo qui định tại mục II nêu trên được hưởng các chế độ sau:

1. Trợ cấp hàng tháng:

a. Đối với người tham gia kháng chiến:

- Mức trợ cấp bằng 100.000 đồng/người/tháng đối với người bị mắc bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc hóa học, không còn khả năng lao động.

- Mức trợ cấp bằng 88.000 đồng/người/tháng đối với người bị mắc bệnh do nhiễm chất độc hóa học, bị suy giảm khả năng lao động.

b. Đối với con đẻ của người tham gia kháng chiến:

- Mức trợ cấp bằng 84.000 đồng/người/tháng đối với người bị dị dạng dị tật không có khả năng lao động, không tự lực được trong sinh hoạt.

- Mức trợ cấp bằng 48.000 đồng/người/tháng đối với người bị dị dạng dị tật không có khả năng lao động, nhưng còn tự lực được trong sinh hoạt.

2. Bảo hiểm y tế:

Nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được đơn vị trực tiếp quản lý mua bảo hiểm y tế với mức 3% tiền lương tối thiểu hiện hành.

3. Người tham gia kháng chiến già yếu, cô đơn không nơi nương tựa, con của người tham gia kháng chiến mồ côi cả cha và mẹ không tự lo được cuộc sống thì được xét tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội và hưởng các chế độ theo qui định hiện hành của Nhà nước.

4. Người tham gia kháng chiến thuộc diện đói nghèo bị suy giảm khả năng lao động và con đẻ của người tham gia kháng chiến bị dị dạng, dị tật còn khả năng lao động thì được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Xóa đói, giảm nghèo để sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống.

IV. THỦ TỤC, HỒ SƠ:

Để được xét hưởng trợ cấp do nhiễm chất độc hoá học, người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ quy định tại mục I làm bản khai hưởng trợ cấp (mẫu đính kèm), kèm theo giấy xác nhận bị mắc bệnh, dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hoá học của Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc bệnh viện đa khoa khu vực nơi cư trú gửi Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận trước khi gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Tổ chức - Lao động xã hội huyện, quận, thị xã (sau đây gọi chung là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng hợp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt.

Căn cứ vào hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, danh sách người bị nhiễm chất độc hóa học đã điều tra theo Quyết định số 74/1998/QĐ-TTg; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá tổ chức xét duyệt, lập danh sách người hưởng trợ cấp trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định trợ cấp và thông báo cho Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã tổ chức thực hiện.

Căn cứ quyết định trợ cấp của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã thông báo cho đối tượng được trợ cấp và Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú biết để thi hành.

Trên cơ sở danh sách người được hưởng trợ cấp do bị nhiễm chất độc hoá học đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp đối tượng, kinh phí theo mẫu số 01, mẫu số 02 và mẫu số 03 (theo mẫu đính kèm) gửi Sở Tài chính - Vật giá làm căn cứ xây dựng dự toán chi trợ cấp hàng năm từ ngân sách địa phương cho đối tượng, đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 01 bản.

Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, già yếu cô đơn không nơi nương tựa; con đẻ của người tham gia kháng chiến bị dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học nếu mồ côi cả cha lẫn mẹ được xét tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại các cơ sở xã hội do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương xét duyệt và giải quyết trên cơ sở đầy đủ thủ tục như nêu trên.

V. NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP:

1- Kinh phí để chi trả trợ cấp và mua bảo hiểm y tế cho người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học qui định tại mục I Thông tư này do ngân sách địa phương đảm bảo từ nguồn trợ cấp xã hội được Chính phủ giao hàng năm.

2- Năm 2000 do kinh phí trợ cấp chưa được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương nên Bộ Tài chính sẽ thực hiện việc cấp “bổ sung có mục tiêu” từ ngân sách trung ương để địa phương có nguồn chi trả cho đối tượng. Căn cứ xét cấpkhoản kinh phí này cho các địa phương là danh sách người bị hậu quả chất độc hóa học đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp sau cuộc điều tra về: “Người bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt nam” theo Quyết định số 74/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp đối tượng, mức kinh phíđề nghi trợ cấp cho từng địa phương gửi Bộ Tài chính để cấp kinh phí “bổ sung có mục tiêu” cho tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Để triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền, phổ biến tinh thần nội dung Quyết định số 26/2000/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này tới các cấp, các ngành và nhân dân địa phương.

- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, theo dõi và bổ sung diễn biến tình trạng bệnh đối với người tham gia kháng chiến và mức độ dị dạng, dị tật đối với con của họ do nhiễm chất độc hóa học (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Y tế đồng thời với việc xác định khả năng lao động của từng người theo danh sách đã lập để thực hiện chế độ đúng đối tượng.

- Phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện, quận, thị xã niêm yết công khai danh sách người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ tại trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách, nếu không có khiếu kiện thì mới thực hiện các thủ tục để giải quyết trợ cấp cho đối tượng.

2. Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xét duyệt đối tượng hưởng trợ cấp, đảm bảo nguồn ngân sách chi chế độ trợ cấp theo qui định tại Thông tư này và thanh quyết toán khoản kinh phí này theo qui định hiện hành của Nhà nước.

3. Các qui định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về Liên Bộ để xử lý giải quyết./.
 

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Kim Ngân

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đình Liêu

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
-Vănphòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-Toà án nhân dân tối cao;
-Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Các Sở LĐTB&XH; Sở Tài chính Vật giá
-Lưu VP BộLĐTBXH, Bộ TC.

 

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 17/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC

Hanoi, July 05, 2000

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF REGIMES FOR RESISTANCE WAR ACTIVISTS AND THEIR NATURAL CHILDREN WHO WERE INFECTED WITH CHEMICAL TOXINS USED BY THE US DURING THE VIETNAM WAR

In furtherance of the Prime Minister’s Decision No.26/2000/QD-TTg of February 23, 2000 on number of regimes for resistance war activists and their natural children who were infected with chemical toxins used by the US during the Vietnam war;
After obtaining comments of the Health Ministry in its Official Dispatch No.2355/YT-TCCB of April 13, 2000, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance hereby jointly guide the implementation thereof as follows:

I. SUBJECTS ELIGIBLE FOR ALLOWANCES

1. People who have directly borne the consequences of chemical toxins while they were engaged in work, combat or combat services in areas where chemical toxins were used by the US, including:

- Officers and men, career servicemen, military workers and employees of the Vietnam People’s Army;

- Officers, men, workers and employees of the People’s Police Force;

- Local policemen, militiamen, guerrillas and self-defense men;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Officials of hamlets, villages, communes and wards in the system of the Party, administrations, fronts and revolutionary socio-political mass organizations;

- Mobilized youth volunteers defined in the Prime Minister’s Decision No.104/1999/QD-TTg of April 14, 1999;

- Front-line supply carriers.

The above-said subjects shall be collectively referred to as the resistance war activists.

2. People who have indirectly borne the consequences of chemical toxins:

Alive children of resistance war activists defined in Clause 1, Section I above.

II. CONDITIONS FOR ENJOYING ALLOWANCES

1. The resistance war activists defined at Point 1, Section I above must fully meet three following conditions:

- They were engaged in work, combat and/or combat services in areas where chemical toxins were used by the US (from the 17th parallel southward) during the anti-US war for national salvation from August 1961 to April 30, 1975;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- They have not yet enjoyed allowances for diseased soldiers, war invalids, or entitlements like for war invalids.

2. Alive children of resistance war activists defined at Point 2 - Section I above, who are deformed, physically defective, incapable of working and taking care of themselves in daily life, or who are incapable of working but still capable of taking care of themselves in daily life activities.

Subjects defined at Points 1 and 2 above, who have suffered illnesses or deformities or physical defects on the list of illnesses and physical defects promulgated by the Ministry of Health.

III. ENTITLED ALLOWANCE REGIMES

Resistance war activists and their natural children who fully meet the conditions prescribed in Section II above shall be entitled to the following regimes:

1. Monthly allowances:

a/ For resistance war activists:

- The allowance level of 100,000 VND/person/month shall be given to those who have suffered serious ailments due to chemical toxin infection and lost their working capacity.

- The allowance level of 88,000 VND/person/month shall be given to those who have suffered illnesses due to chemical toxin infection, and the working capacity decrease.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The allowance level of 84,000 VND/person/month shall be given to those who are seriously deformed or physically defective, incapable of working and taking care of themselves in daily life activities.

- The allowance level of 48,000 VND/person/month shall be given to those who are deformed or physically defective, incapable of working but still capable of taking care of themselves in daily life activities.

2. Medical insurance:

If eligible subjects have not yet enjoyed medical insurance, the units directly managing them shall buy medical insurance for them at a level representing 3% of the current minimum wage.

3. Resistance war activists, who are now old and weak, lonely, have no one to support, and resistance war activists’ children, who are orphaned and incapable of earning their livings, shall be considered for admission into the social relief establishments and entitled to the preferential regimes according to the State’s current regulations.

4. Resistance war activists who are trapped in hunger and poverty, suffer working capacity decrease, and their natural children who are deformed or physically defective but still capable of working, shall be given priority to borrow capital from the National Employment Fund and/or the Hunger Elimination and Poverty Alleviation Fund, for investment in their production and/or business activities, in order to improve their living conditions.

IV. PROCEDURES AND DOSSIERS

In order to be considered for chemical toxin infection allowances, the resistance war activists and their natural children defined in Section I shall make written declarations for allowance entitlement (according to the set form), enclosed with written certifications of ailments, deformities and/or physical defects due to chemical toxin infection, by rural/urban district medical centers or polyclinics of localities where they reside, then send them to the People’s Committees of communes, wards and district townships for certification, before sending them to the Bureaus of Labor, War Invalids and Social Affairs or the Bureaus of Organization and Labor of rural districts, urban districts and provincial capitals (hereafter collectively referred to as the Bureaus of Labor, War Invalids and Social Affairs) for synthesization and submission to the provincial/municipal Services of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration and approval.

Basing themselves on the dossiers submitted by the Bureaus of Labor, War Invalids and Social Affairs and the list of people infected with chemical toxins already surveyed under the Prime Minister’s Decision No.74/1998/QD-TTg, the Services of Labor, War Invalids and Social Affairs of the provinces and centrally-run cities shall assume the prime responsibility and coordinate with the provincial/municipal Finance and Pricing Services in organizing the consideration, approval and drawing up of the list of people eligible for allowances, and submitting them to the provincial/municipal People’s Committees, which shall issue allowance decisions and notify them to the People’s Committees of rural districts, urban districts and provincial capitals for implementation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.On the basis of the list of people eligible for chemical toxin infection allowances already approved by the provincial/municipal People’s Committees, the provincial/municipal Services of Labor, War Invalids and Social Affairs shall have to make synthesized lists of eligible subjects and funding sources and send them to the provincial/municipal Finance and Pricing Services to serve as basis for formulating estimates of annual allowances to be allocated from local budgets to the eligible subjects, and at the same time send one copy thereof to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Resistance war activists who were infected with chemical toxins, old, weak, lonely, and have no one to support; and natural children of resistance war activists who are deformed or physically defective due to chemical toxin infection and are orphaned, shall be admitted to the social relief establishments, after the directors of the provincial/municipal Services of Labor, War Invalids and Social Affairs consider, approve and settle the cases on the basis of the complete procedures mentioned above.

V. FUNDING SOURCES TO COVER ALLOWANCE REGIMES

1. Funding sources to pay the allowances and buy medical insurance for resistance war activists and their natural children who were infected with chemical toxins as defined in Section I of this Circular shall be ensured by the local budgets with social allowances sources annually allocated by the Government.

2. In 2000, since the allowance funding sources have not yet incorporated in the local budget estimates, the Ministry of Finance shall make the "targeted supplementary allocations" from the central budget, so that the localities have sources to pay allowances to eligible subjects. The basis for considering and allocating funding sources to the localities shall be the list of people suffering the consequences of chemical toxins, already synthesized by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs following the survey on "people suffering consequences of chemical toxins used by the US during the Vietnam war" under the Prime Minister’s Decision No.74/1998/QD-TTg of April 03, 1998 and the allowance levels provided for in the Prime Minister’s Decision No.26/2000/QD-TTg of February 23, 2000.

The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall synthesize lists of allowance beneficiaries and funding sources proposed by localities, then send the result thereof to the Finance Ministry for allocation of "targeted supplementary" funding sources to the provinces.

VI. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. In order to fully realize the content of the Prime Minister’s Decision No.26/2000/QD-TTg of February 23, 2000, the provincial/municipal Services of Labor, War Invalids and Social Affairs shall have to:

- Coordinate with the mass media agencies in their respective localities in propagating and popularizing the spirit and content of the Prime Minister’s Decision No.26/2000/QD-TTg of February 23, 2000 and this Joint Circular’s guidance to all levels, branches and local people.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Coordinate with the People’s Committees of rural districts, urban districts and provincial capitals in publicly posting up the lists of resistance war activists and their natural children who are eligible for allowances at such People’s Committees’ offices. If within 15 days after such lists are posted up, there is no complaint thereabout, the allowances shall be paid.

2. The Finance and Pricing Services of the provinces and centrally-run cities shall coordinate with the provincial/municipal Services of Labor, War Invalids and Social Affairs in considering and approving subjects eligible for allowances, ensuring the funding sources for allowance payment, and guiding the management and settlement of such funding sources according to the State’s current regulations.

3. The provisions of this Circular shall apply as from January 1st, 2000.

Any problems arising in the course of implementation shall be promptly reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance for solution and settlement.

 

FOR THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
VICE MINISTER
Nguyen Dinh Lieu

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER

Nguyen Thi Kim Ngan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 05/07/2000 hướng dẫn chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cùng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.098

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!