Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH bổ sung Thông tư liên tịch 15/1998/TTLT thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ lao động,thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Lê Duy Đồng, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 15/03/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội , ngày 15 tháng 03 năm 1999 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 15/1998/TTLT NGÀY 05/12/1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

Căn cứ Điều 40, Điều 52 và Điều 62 Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, liên Bộ Y tế - Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung một số điểm qui định tại mục 6, phần I của Thông tư liên tịch số 15/1998/TTLT ngày 05/12/1998 của liên Bộ Y tế - Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ như sau:

1. Điểm (d), mục (6), phần (I) được bổ sung và sửa lại như sau:

d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động do thương tật từ 21% trở lên, kể cả thương binh loại B được xác nhận từ 31 tháng 12 năm 1993 trở về trước;

2. Điểm (g), mục (6), phần (I) được bổ sung và sửa lại như sau:

g) Bệnh binh bị mất sức lao động do bệnh tật từ 61% trở lên, kể cả bệnh binh hạng 3 bị mất sức lao động từ 41% đến 60% được xác nhận từ 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước;

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ./.

BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Kim Ngân

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH bổ sung Thông tư liên tịch 15/1998/TTLT thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ lao động,thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.272
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126