Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2002/TT-BLĐTBXH bổ sung thủ tục hồ sơ chi trả trợ cấp một lần người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Số hiệu: 08/2002/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 04/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2002/TT-BLĐTBXH

, ngày 04 tháng 6 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 08/2002/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC BỔ SUNG THỦ TỤC HỒ SƠ CHI TRẢ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Để việc quản lý và cấp phát kinh phí trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến được chặt chẽ;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5118/TC-HCSN ngày 28 tháng 5 năm 2002.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung thủ tục hồ sơ chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc quy định tại Thông tư số 25/2000/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2000 như sau:

1. Điểm 3, mục IV, Thông tư số 25/2000/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2000 được bổ sung và viết lại như sau:

"3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Kiểm tra, xét duyệt danh sách người hoạt động kháng chiến hưởng trợ cấp một lần do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến.

- Lập 04 bản tổng hợp (mẫu số 6) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 02 bản kèm theo 02 bản Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến và công văn đề nghị cấp phát kinh phí để thống nhất với Bộ Tài chính thông báo cấp kinh phí dự toán.

Bãi bỏ phần xác nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tại bản tổng hợp (mẫu số 6) kèm theo Thông tư số 25/2000/TT-BLĐTBXH.

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ dự toán kinh phí được giao, tổ chức việc chi trả trợ cấp một lần đến tận tay đối tượng và thực hiện thanh quyết toán đúng chế độ kế toán hiện hành."

2. Tổ chức thực hiện:

- Việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến phải kết hợp với công tác kiểm tra của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp ở địa phương, thực hiện thông báo công khai tại xã, phường, cơ quan, đơn vị về chế độ được hưởng của từng người.

Trường hợp hưởng chưa đầy đủ trợ cấp do tính thiếu năm tham gia kháng chiến, tính thiếu tháng lẻ so với hồ sơ gốc thì được truy lĩnh theo quy định.

Trường hợp đã hưởng trợ cấp không đúng đối tượng, hưởng quá số năm thực tế tham gia kháng chiến thì đều phải bồi hoàn số tiền đã lĩnh.

- Những địa phương đã gửi hồ sơ đề nghị cấp kinh phí chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mà chưa có quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thì gửi bổ sung theo quy định của Thông tư này.

- Việc chi trả trợ cấp một lần theo quy định đối với người hoạt động kháng chiến được khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2001 sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 31 tháng 12 năm 2002.

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn giải quyết.

 

Nguyễn Đình Liêu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/06/2002 bổ sung thủ tục hồ sơ chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.988

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!