Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tri 07-TT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Thành ủy Hà Nội ban hành

Số hiệu: 07-TT/TU Loại văn bản: Thông tri
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Công Soái
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THÀNH ỦY HÀ NỘI
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 07-TT/TU

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG TRI

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong những năm qua, bảo hiểm y tế (BHYT) được xác định là một trong những chính sách xã hội quan trọng mang ý nghĩa nhân đạo và tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc trong hệ thống an sinh xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác BHYT trên địa bàn Thành phố. Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 38 –CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, công tác BHYT của Thủ đô Hà Nội đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các đối tượng tham gia BHYT ngày càng được mở rộng. Thành phố quan tâm đẩy mạnh sử dụng ngân sách mua, cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người đang hưởng chính sách; học sinh, sinh viên, các hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ một phần kinh phí để mua BHYT. Do đó, việc tiếp cận các dịch vụ y tế của các đối tượng được cải thiện tốt hơn, quyền lợi BHYT, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô từng bước được cải thiện và có chuyển biến tốt hơn.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện chính sách BHYT chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao; có đơn vị không tham gia BHYT, nợ đọng bảo hiểm xã hội, BHYT; tỷ lệ hộ gia đình, hộ cận nghèo tham gia BHYT còn thấp; công tác quản lý khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT còn nhiều bất cập, chưa thể hiện tính ưu việt của BHYT.

Để chính sách BHYT được thực hiện có hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của BHYT trong tình hình hiện nay; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tự nguyện tham gia BHYT, coi đó là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người dân, kể cả những người đang khỏe mạnh; đồng thời, tăng cường sự quan tâm và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở.

2. Tổ chức tốt việc khám chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức khám, chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành; bảo đảm tính minh bạch và công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để người khám, chữa bệnh BHYT được hưởng thụ đầy đủ các dịch vụ y tế; thường xuyên giáo dục nâng cao y đức và trách nhiệm phục vụ người bệnh của đội ngũ y sỹ, bác sỹ, khắc phục thái độ phân biệt, đối xử với người khám, chữa bệnh BHYT. Khuyến khích và tạo điều kiện để các cơ sở y tế tư nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc nợ đọng tiền đóng BHYT, lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT, hiện tượng sách nhiễu nhân dân trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh công tác quản lý giá thuốc, chất lượng thuốc trong các cơ sở khám, chữa bệnh và trên thị trường theo quy định

4. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo, xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch, phát động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và chuẩn bị lộ trình tiến đến bảo hiểm y tế bắt buộc trong những năm tiếp theo. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế huy động nguồn tài chính từ ngân sách Thành phố, nguồn viện trợ, các quỹ từ thiện…để trợ giúp các đối tượng chính sách xã hội theo quy định; người có hoàn cảnh đặc biệt; người cận nghèo, học sinh, sinh viên, người sống ở nông thôn, miền núi, vùng xa trung tâm tham gia các loại hình BHYT phù hợp. Triển khai thực hiện lộ trình đưa khám, chữa bệnh BHYT về y tế cơ sở; rà soát và bổ sung các điều kiện đăng ký thăm khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực. Đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của BHYT toàn dân.

MTTQ Thành phố, các tổ chức đoàn thể chính tri – xã hội và nghề nghiệp đề ra tiêu chí, có kế hoạch phát động cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT, định kỳ sơ kết,tổng kết, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phát triển BHYT, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

5. Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của Thành phố giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Thông tri và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện theo định kỳ.

Thông tri này được phổ biến đến chi bộ./.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Công Soái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tri 07-TT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Thành ủy Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.258

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182