Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 3999/TB-BHXH năm 2014 điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ số 601 theo cơ chế một cửa và điều chỉnh Thông báo 3894/TB-BHXH về về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3999/TB-BHXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3999/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ SỐ 601 THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO SỐ 3894/TB-BHXH NGÀY 08/12/2014 CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện công văn số 3960/BHXH-CĐBHXH ngày 10/12/2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc giải quyết chế độ ốm đau, con ốm; Thông báo số 3894/TB-BHXH ngày 08/12/2014 của Giám đốc BHXH Thành phố về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa.

Sau khi các phòng chức năng rà soát lại Quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ, phát hiện có sai sót và tham mưu Bảo hiểm xã hội Thành phố điều chỉnh, bổ sung như sau:

1. Điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa:

- Phiếu giao nhận hồ sơ 601/……./CĐBHXH (đính kèm phiếu giao nhận hồ sơ 601 theo thông báo này).

- Ngày áp dụng: thống nhất áp dụng phiếu giao nhận hồ sơ 601, kể từ ngày 15/12/2014.

2. Điều chỉnh thông báo số 3894/TB-BHXH ngày 08/12/2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố:

2.1. Tại tiết 3.2.2, điểm 3.2, mục 3, phần I được điều chỉnh như sau:

Quy trình giải quyết thực hiện tương tự như mục 3.2.1. Số ngày thực hiện giữa các Phòng (bộ phận) trình tự như sau:

Bước 1: Bộ phận TNHS. Thời hạn 0,5 ngày làm việc

Bước 2: Phòng (Bộ phận) Thu và KH-TC. Thời hạn 05 ngày làm việc.

+ Phòng (Bộ phận) Thu. Thời hạn 02 ngày.

+ Phòng (Bộ phận) KH-TC. Thời hạn 01 ngày.

+ Phòng (Bộ phận) Thu. Thời hạn 02 ngày.

Bước 3: Phòng (Bộ phận) Cấp sổ, thẻ. Thời hạn 3,5 ngày làm việc.

Bước 4: Phòng (Bộ phận) TNHS. Thời hạn 01 ngày làm việc.

2.2. Tại điểm 4.1, mục 4, phần II được điều chỉnh như sau:

Thời hạn trả kết quả: 26 ngày làm việc (BHXH quận/huyện 28 ngày làm việc)

Yêu cầu Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ, để điều chỉnh phần mềm theo quy định. Các phòng chức năng có liên quan, Bảo hiểm xã hội quận/huyện, các tổ chức, đơn vị và cá nhân người lao động chịu trách nhiệm thực hiện theo Thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- BGĐ BHXH TP.HCM (b/c);
- Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc BHXH các quận, huyện;
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân NLĐ;
- Trang web BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

Phiếu giao nhận hồ sơ này áp dụng kể từ ngày 15/12/2014

 

Số Hồ sơ: 601/…………/CĐBHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ Hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: …………………………………………… Mã đơn vị: ……………………………….

2. Điện thoại: ……………………………………… Email: ……………………………………………

Stt

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

A

Hồ sơ yêu cầu chung:

 

1.

File dữ liệu: Gửi qua Email □ Chuyển bằng USB □

 

2.

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DS PHSK theo Mẫu số C70a-HD (bản chính, 01 bản).

 

B.

Hồ sơ giải quyết ốm đau, ngoài những hồ sơ tại phần A, bổ sung:

 

I.

Nếu điều trị bệnh trong nước:

 

1.

Bản thân người lao động ốm:

 

1.1.

Bệnh ngắn ngày:

- Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp)

 

- Điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD (bản chính)

 

- Trường hợp bị tai nạn rủi ro phải có bản tường trình của người lao động (bản chính)

 

1.2.

Đối với bệnh dài ngày:

- Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

 

- Điều trị ngoại trú: Biên bản hội chẩn (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Phiếu hội chẩn (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Bệnh án (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) của bệnh viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD (bản chính) hoặc Sổ khám chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp)

 

2.

Nghỉ chăm sóc con ốm:

 

- Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp)

- Điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD (bản chính) hoặc Giấy tờ khám chữa bệnh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Sổ khám chữa bệnh của con (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp)

 

- Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm của người sử dụng lao động nơi người lao động nghỉ việc trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định theo Mẫu số 5B-HSB (bản chính)

 

- Bản dịch tiếng Việt có chứng thực Giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

 

II

Nếu điều trị bệnh ở nước ngoài:

 

1.

- Bản dịch tiếng Việt có chứng thực Giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

 

 

- Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp)

 

C

Hồ sơ giải quyết thai sản, ngoài những hồ sơ tại phần A, bổ sung:

 

1.

Trường hợp người lao động khám thai: Sổ khám thai hoặc Giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD (bản chính)

 

2.

Trường hợp người lao động bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, thực hiện biện pháp tránh thai:

 

 

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Mẫu số C65-HD (bản chính)

 

3.

Trường hợp người lao động sinh con:

 

 

- Sổ BHXH (nếu cộng cả quá trình tham gia BHXH của đơn vị trước và đơn vị hiện tại mới đủ điều kiện hưởng thai sản)

 

 

- Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp, 01 bản/con)

 

 

- Nếu con chết phải có thêm: Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp, 01 bản/con).

 

 

+ Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp Giấy chứng tử thì thay bằng Bệnh án (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp), hoặc Giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

 

4.

Nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp, 01 bản)

 

5.

Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết:

 

 

a/ Cả cha và mẹ đều tham gia BHXH hoặc chỉ có cha tham gia BHXH:

 

 

- Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp, 01 bản/con)

 

 

- Giấy chứng tử của mẹ (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp, 01 bản)

 

 

b/ Chỉ có mẹ tham gia BHXH:

 

 

- Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của con (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp, 01 bản/con)

 

 

- Giấy chứng tử của mẹ (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp, 01 bản)

 

 

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con theo Mẫu số 11A-HSB (bản chính)

 

D

Hồ sơ giải quyết DS PHSK, ngoài những hồ sơ tại phần A, bổ sung:

 

1.

Nếu có phẫu thuật, người lao động bổ sung: Giấy ra viện có thể hiện phẫu thuật hoặc Biên bản giám định y khoa.

 

Lưu ý: Trường hợp đơn vị sử dụng lao động nộp bản chụp thì kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

Ngày trả kết quả: ……./……../……. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

 

……….., ngày …. tháng …. năm ….

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ


Người nộp hồ sơ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3999/TB-BHXH năm 2014 điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ số 601 theo cơ chế một cửa và điều chỉnh Thông báo 3894/TB-BHXH về về việc điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179