Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 3592/TB-BHXH năm 2016 việc sử dụng địa chỉ thư điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3592/TB-BHXH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Trần Đức Long
Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3592/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thay đổi địa chỉ thư điện tử dùng cho Vụ Thanh tra - Kiểm tra và các Phòng nghiệp vụ thuộc Vụ; nay thông báo để Bảo him xã hội các tỉnh, thành ph biết, sử dụng trong trao đổi công việc và thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Vụ Thanh tra - Kiểm tra:

vuttkt@vss.gov.vn

 

- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

pkhthkt@vss.gov.vn

 

- Phòng Nghiệp vụ Thanh tra - Kiểm tra 1:

pnvttkt1@vss.gov.vn

 

- Phòng Nghiệp vụ Thanh tra - Kiểm tra 2:

pnvttkt2@vss.gov.vn

 

- Phòng Nghiệp vụ Thanh tra - Kiểm tra 3:

pnvttkt3@vss.gov.vn

 

- Phòng Giải quyết khiếu, tố:

pgqkt@vss.gov.vn

 

Địa chỉ các hộp thư điện tử trên được bắt đầu sử dụng từ ngày 19/9/2016. Các địa chỉ thư điện tử cũ sẽ không còn được sử dụng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đc (đ b/c);
- Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TRA - KIỂM TRA
Trần Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3592/TB-BHXH năm 2016 việc sử dụng địa chỉ thư điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79