Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 346/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 346/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 23/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 346/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ VIỆC CHUYỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI NÔNG DÂN NGHỆ AN SANG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Ngày 12 tháng 12 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. Về nguyên tắc, việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện là cần thiết. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan cần xác định rõ các chế độ có liên quan để đề xuất các giải pháp thực hiện chuyển đổi phù hợp và bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng; đồng thời thực hiện mục tiêu vận động toàn bộ đối tượng đã tham gia bảo hiểm xã hội nông dân tiếp tục tham gia thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện.

II. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009. Nội dung bao gồm các vấn đề sau đây:

1. Đề xuất giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội:

a. Đối với những người đã đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, đang hưởng chế độ hưu nông dân:

- Tiếp tục thực hiện chế độ hưu theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An.

- Nếu có nguyện vọng hưởng mức lương hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện thì phải thực hiện đóng bù theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

b. Đối với những người đang đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An, nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định hiện hành, được tính hưởng theo một trong hai phương án như sau:

- Thực hiện đóng bù thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An để hưởng chế độ hưu theo quy định hiện hành về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Trường hợp không có khả năng đóng bù thì hưởng chế độ hưu thấp hơn, tính trên cơ sở các mức đã đóng theo Điều lệ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An và theo quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

c. Đối với những người đang tham gia bảo hiểm xã hội nông dân, nếu không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được giải quyết chế độ trợ cấp một lần.

2. Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế:

a. Đối với những người đang hưởng chế độ hưu nông dân Nghệ An, thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An;

b. Đối với những người đang đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An nếu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định hiện hành.

3. Quy định mức đóng bù cho thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An đối với những người có nguyện vọng tham gia và hưởng chế độ hưu theo quy định của bảo hiểm xã hội tự nguyện.

4. Quy định cách tính chế độ hưu thấp hơn đối với những người đã đóng bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà không có điều kiện đóng bù.

5. Thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần theo Điều lệ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An và nguồn lấy từ sinh lời của quỹ bảo hiểm xã hội nông dân.

6. Hướng dẫn cụ thể việc bàn giao quỹ Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang quỹ Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện giải thể Bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An sau khi hoàn thành việc chuyển giao cho Bảo hiểm xã hội Nghệ An; phối hợp với Bộ Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp cho cán bộ chuyển sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An, số còn lại Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện đào tạo, sắp xếp, bố trí việc làm mới cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Lao động – TB&XH, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN Kiều Đình Thụ, Văn Trọng Lý và Trần Quốc Toản, Cổng TTĐT; các Vụ KTTH, ĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 346/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29