Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 697/2006/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cho các Cựu chiến binh được tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 697/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 697/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KINH PHÍ CHO CÁC CỰU CHIẾN BINH ĐƯỢC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16.5.2005 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Thông tu Liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27.7.2005 của Liên Bộ: Y tế và Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc;
Theo dề nghị của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tại tờ trình số 02/TTr-CCB ngày 09.5.2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cấp kinh phí đóng bảo hiểm y tế bắt buộc cho 14.147 (mười bốn nghìn một trăm bốn mươi bẩy) Cựu chiến binh được tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, cụ thể như sau:

Huyện Lương Tài

1.831

Huyện Tiên Du

1.909

Huyện Gia Bình

1.655

Huyện Từ Sơn

1.672

Huyện Quế Võ

2.242

Huyện Yên Phong

2.332

Huyện Thuận Thành

1.624

Thành phố Bắc Ninh

882

 

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện, dảm bảo dúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 697/2006/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí cho các Cựu chiến binh được tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.779

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0