Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3559/QĐ-BHXH năm 2006 điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự Phòng thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Quyết định số 195/2003/QĐ-BHXH do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3559/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Ban
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3559/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NHÂN SỰ MỘT SỐ PHÒNG THUỘC BHXH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 195/2003/QĐ-BHXH NGÀY 19/02/2003 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Phòng Giám định chi và Phòng Chế độ, chính sách thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Quyết định số 195/2003/QĐ-BHXH ngày 19/02/2003 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam như sau:

1. Điều chỉnh chức năng của Phòng Giám định chi và Phòng Chế độ, chính sách như sau:

Chuyển chức năng tổ chức quản lý việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội: ốm đau, thai sản (quy định tại khoản 1, điều 4) từ Phòng Giám định chi sang Phòng Chế độ, chính sách thực hiện.

2. Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giám định chi và Phòng Chế độ, chính sách như sau:

a. Chuyển nhiệm vụ và quyền hạn “Xây dựng kế hoạch chi trả các chế độ ốm đau, thai sản hàng quý, năm theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam chuyển cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để chuẩn bị nguồn cấp phát cho đối tượng” (quy định tại tiết 1, điểm 2, Điều 4) từ Phòng Giám định chi sang Phòng Chế độ, chính sách thực hiện.

b. Chuyển nhiệm vụ và quyền hạn “Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và tổng hợp hồ sơ ốm đau, thai sản hàng quý, năm trên địa bàn tỉnh và gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp” (quy định tại tiết 2, điểm 2, Điều 4) từ Phòng Giám định chi sang Phòng Chế độ, chính sách thực hiện.

3. Điều chỉnh về nhân sự của Phòng Giám định chi và Phòng Chế độ, chính sách như sau:

Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí, điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng Giám định chi đang đảm nhận việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản đến nhận công tác tại Phòng Chế độ, chính sách.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐQL (để b/c);
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB(5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3559/QĐ-BHXH năm 2006 điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự Phòng thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Quyết định số 195/2003/QĐ-BHXH do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.058

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84