Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 215/LĐTBXH-QĐ năm 1994 về việc phát hành các biểu mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 215/LĐTBXH-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 31/03/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 215/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 43/CP ngày 22/6/1993; Nghị định số 66/CP ngày 30/9/1993 của Chính phủ quy định tạm thời về chế độ bảo hiểm xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu mới để xét hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.

Điều 2: Giao cho Vụ Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm phát hành và quản lý các biểu mẫu quy định tại Quyết định này.

Điều 3: Các biểu mẫu quy định tại Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/1994, các mẫu trước đây trái với các biểu mẫu quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 215/LĐTBXH-QĐ năm 1994 về việc phát hành các biểu mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.704
DMCA.com Protection Status