Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND về Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”

Số hiệu: 02/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Thanh Khiết
Ngày ban hành: 22/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 22 tháng 3 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2006-2010 TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN VÀO NĂM 2010 TỈNH AN GIANG”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 6 ( BẤT THƯỜNG
)
(NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2006)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/9/2005 của Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

 Xét Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân về Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn năm 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”, trong đó cần nhấn mạnh và bổ sung một số nội dung sau:

 1. Cần có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng là người chưa có việc làm, thu nhập thấp không ổn định, học sinh, người già từ 60 tuổi trở lên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, biên giới có khó khăn. Họ rất cần sự chăm sóc sức khỏe bằng bảo hiểm y tế nhưng không có khả năng tham gia.

 2. Về lộ trình thực hiện Đề án, năm 2006, cần tập trung thực hiện bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên.

 3. Cải tiến và hoàn thiện các cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện y tế để nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, cấp cứu và điều trị ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường giám sát nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ, tạo được sức thu hút, làm cho mọi người dân thấy được lợi ích trong việc tham gia bảo hiểm y tế.

 4. Cần thực hiện thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ và khám bảo hiểm y tế tại phòng mạch tư như một số tỉnh đã làm.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân tỉnh chỉnh sửa, bổ sung Đề án và tổ chức triển khai, thực hiện Đề án.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Đề án này theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong những kì họp cuối năm.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VII kì họp thứ 6 (bất thường) thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐND về Đề án “Phát triển bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2010 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010 tỉnh An Giang”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100