Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1193/KH-BHXH triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1193/KH-BHXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 01/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO VỆ SINH YÊU NƯỚC NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH trong việc thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn minh, lành mạnh.

b) Là hoạt động thiết thực của BHXH các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu:

a) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến và thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ngành về phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

b) Từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH phải nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào vệ sinh yêu nước, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia các phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu có liên quan tới vệ sinh và nâng cao sức khỏe của các Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh yêu nước.

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt vệ sinh nơi công sở, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phòng chống dịch bệnh; an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Tăng cường các hoạt động thiết thực để thực hiện Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó tập trung chủ yếu vào một số hoạt động sau:

- Tổ chức các buổi nói chuyện, cung cấp các tài liệu tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh trong ăn uống, sạch sẽ nơi ở, nơi làm việc, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường … cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

- Thực hiện việc tổng vệ sinh cơ quan vào mỗi buổi chiều ngày làm việc cuối tuần, xây dựng cơ quan xanh-sạch-đẹp.

- Vận động cán bộ, công chức, viên thức tích cực, tự giác tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường tại các khu dân cư và trong từng gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi làm việc.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa của thôn, bản, phố, giữ gìn nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu gây mất vệ sinh không có lợi cho sức khỏe cộng đồng.

- Ở những nơi có điều kiện, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động rèn luyện thể dục thể thao ngoài giờ làm việc.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm và đưa ra những bài học, những mô hình, sáng kiến hay để nhân rộng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Định kỳ tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo công tác về BHXH Việt Nam.

2. Giao Văn phòng BHXH Việt Nam tổng hợp tình hình thực hiện chung của toàn Ngành và báo cáo kết quả với Tổng Giám đốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (để t/h);
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, VP (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1193/KH-BHXH triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.246
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45