Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2295/LT-SGD&ĐT-BHXH Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Cao Văn Sang, Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 11/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

LIÊN TỊCH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2295/LT-SGD&ĐT-BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH SINH VIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012

- Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

- Căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính Phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”; Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính; Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Căn cứ kế hoạch số 5694/KH-UBND ngày 02/11/2009 của UBND Thành phố về kế hoạch triển khai Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

Liên Sở Giáo Dục - Đào Tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) năm học 2011-2012 như sau:

I/ Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng tiền BHYT.

1. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

2. Mức đóng BHYT HSSV năm học 2011-2012: HSSV đóng 210.000 đồng

- Theo qui định mức đóng BHYT HSSV là 3% mức lương tối thiểu chung. Áp dụng cho năm học 2011-2012 (12 tháng) là 298.800 đồng.

Trong đó:

+ HSSV đóng: 209.160 đồng.

+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 89.640 đồng.

* Lưu ý:

+ Để thuận lợi cho việc thu tiền đóng BHYT; thống nhất thu từ HSSV là 210.000 đồng, trong đó, đóng vào quỹ BHYT là 209.160 đồng, phần chênh lệch 840 đồng để lại nhà trường, bổ sung vào kinh phí CCSK ban đầu cho HSSV.

- Đối với HSSV thuộc diện cận nghèo, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phương và có xác nhận của Ban chỉ đạo giảm hộ nghèo tăng hộ khá, thì mức đóng BHYT là 150.000 đồng (trong đó, đóng vào quỹ BHYT là 149.400 đồng, phần chênh lệch 600 đồng để lại nhà trường, bổ sung vào kinh phí CCSK ban đầu cho HSSV), ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần còn lại.

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu; HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo…đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (Trẻ em dưới 6 tuổi; Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan chiến sĩ; Thân nhân CAND, nghèo…) nếu hết hạn sử dụng (và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác nữa) thì tiếp tục tham gia BHYT theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo đến hết thời hạn chung là 30/9/2012.

3. Phương thức đóng: Các trường tổ chức thu tiền đóng BHYT-HSSV theo quy định tại Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính Phủ và chuyển nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội kèm danh sách HSSV tham gia BHYT (theo mẫu đính kèm).

II/ Phạm vi, quyền lợi BHYT:

1. Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu – Khám chữa bệnh Ngoại trú – Nội trú – Tai nạn giao thông.

2. Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT:

- Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC.

- Học sinh, sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh KCB ban đầu tại các Bệnh viện quận, huyện và tương đương; các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp.

- Trường hợp đi KCB trái tuyến (không đúng cơ sở y tế đăng ký ban đầu) và có trình thẻ, thì được hưởng quyền lợi KCB theo hạng Bệnh viện như sau:

+ Được thanh toán 70% chi phí nếu KCB tại các Bệnh viện hạng III.

+ Được thanh toán 50% chi phí nếu KCB tại các Bệnh viện hạng II.

+ Được thanh toán 30% chi phí nếu KCB tại các Bệnh viện hạng I.

- Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng từ 01/10/2011 đến 30/9/2012.

- Trường hợp trường có nhiều khóa học ngắn hạn khác nhau dưới 12 tháng thì nhà trường tổ chức thu tiền BHYT theo từng khóa học, thẻ BHYT được cấp có giá trị sử dụng từ ngày đầu tháng nhập học đến kết thúc khóa học. Nếu khóa học trên 12 tháng thì tổ chức thu tiền BHYT đến 30/9 năm sau, từ ngày 01/10 năm sau sẽ tổ chức thu chung với các học sinh khác đến khi kết thúc khóa học.

3. Trích, quản lý, sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu:

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu được cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển về các trường theo quy định sau đây:

- Đợt 1: 10,8% tổng số tiền đóng BHYT trực tiếp của HSSV (bao gồm số tiền tương ứng của các học sinh đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác), ngay sau khi nhà trường chuyển tiền và danh sách đóng BHYT của HSSV cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Đợt 2: 10,8% tổng số tiền đóng BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ (bao gồm số tiền tương ứng của các học sinh đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác), ngay sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được phần hỗ trợ từ cơ quan tài chính các cấp chuyển sang.

Các trường lập hồ sơ chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (theo mẫu đính kèm), đồng thời với việc chuyển tiền, danh sách đóng BHYT của HSSV, để được nhận kịp thời khoản kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định trên đây.

4. Nội dung chi và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu:

Nội dung chi kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu được thực hiện theo Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính như sau:

- Chi hỗ trợ khám sức khoẻ định kỳ đầu năm học theo quy định hiện hành;

- Chi mua thuốc: Vật tư y tế và dịch vụ y tế thông dụng gồm:

+ Thuốc: theo danh mục thuốc thiết yếu được quy định tại tuyến D danh mục thuốc thiết yếu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT ngày 01/7/2005 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

+ Vật tư y tế: băng, băng cuộn, cồn sát trùng, gạc miếng, bơm kim tiêm sử dụng một lần, cây đè lưỡi…

+ Dụng cụ y tế: nhiệt kế, huyết áp kế, ống nghe tim phổi, bộ dụng cụ tiểu phẫu, bộ khám ngũ quan.

- Chi hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn giáo dục sức khoẻ phòng bệnh.

- Hỗ trợ chi trả lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ chuyên trách y tế trường học, mức chi theo quy định của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Chi tham gia tập huấn, học tập nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ phụ trách y tế trường học.

- Chi mua văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Chi khác phục vụ cho công tác y tế học đường.

Cuối năm tài chính, nhà trường có trách nhiệm tập hợp các chi phí trên vào mẫu số 03/QT (04 bản) kèm theo hoá đơn, chứng từ quyết toán lại với cơ quan BHXH.

5. Hỗ trợ thu:

Trong năm học 2011 – 2012, các trường được nhận khoản kinh phí hỗ trợ thu tính bằng 2% trên tổng số tiền BHYT thực thu từ HSSV để chi cho những người thực hiện công tác thu BHYT HSSV tại đơn vị.

III/ Tổ chức thực hiện:

1. Kể từ năm học 2011 – 2012, nhà trường thực hiện BHXH cho CBCNV và giáo viên tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nào thì đăng ký tham gia BHYT cho HSSV tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đó (các trường hợp khác với quy định trên, sẽ có văn bản hướng dẫn phân cấp riêng).

2. Căn cứ các văn bản, tài liệu, hướng dẫn, các thông báo, tờ rơi…do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp, nhà trường tổ chức phổ biến đến HSSV và phụ huynh học sinh để phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai thực hiện.

3. Các trường thành lập bộ phận thu BHYT HSSV như các năm học trước đây:

- Tổ chức thu tiền đóng BHYT của HSSV theo mức quy định.

- Lập danh sách học sinh sinh viên tham gia BHYT, bao gồm cả số HSSV đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác.

- Chuyển tiền đóng BHYT, hồ sơ, dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để phát hành thẻ cho HSSV đồng thời tiếp nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

Để bảo đảm việc phát hành thẻ BHYT cho HSSV trước ngày thẻ có hiệu lực là 01/10/2011, nhà trường cần nộp danh sách HSSV và chuyển nộp tiền vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày 20/09/2011.

Để tránh áp lực các khoản thu đầu năm cho phụ huynh học sinh, nhà trường có thể thu nhiều đợt BHYT nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp các trường lập danh sách và chuyển nộp tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH sau ngày 20/9/2011 hoặc nộp bổ sung đợt 2, đợt 3 (nếu có) sau ngày 01/10/2011 thì vẫn tiếp nhận giải quyết và thẻ BHYT được cấp vẫn có giá trị sử dụng từ 01/10/2011 đến 30/9/2012. Thời gian chưa có thẻ nếu có phát sinh chi phí KCB thì sẽ được cơ quan BHXH thanh toán theo quy định.

4. Theo Luật BHYT, người tham gia BHYT khi đến KCB phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó có dán ảnh, do vậy, đối với HSSV dưới 14 tuổi chưa được cấp Chứng minh nhân dân (kể cả những em đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo Luật BHYT), nhà trường cung cấp danh sách, dữ liệu, để cơ quan Bảo hiểm xã hội in thẻ học sinh chuyển lại cho nhà trường dán hình và đóng dấu giáp lai. Khi đi khám bệnh xuất trình thẻ BHYT và thẻ học sinh có dán hình để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện tổ chức tập huấn công tác thực hiện BHYT HSSV cho các đơn vị trường học trong địa bàn và hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai BHYT cho HSSV tại các trường học trên địa bàn theo đúng Luật BHYT và hướng dẫn trên đây; kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội thành phố (Phóng Công tác Học sinh Sinh viên – Sở GDĐT; Phòng Thu – BHXH/TP) những vấn đề vượt quá thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết.

Nhằm thực hiện tốt Luật bảo hiểm y tế, khi nhận được hướng dẫn này đề nghị Ban giám hiệu các trường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội, tổ chức cho HSSV tham gia BHYT theo qui định./.

 

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Lê Hồng Sơn

GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Cao Văn Sang

 

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam; UBND TP. HCM (để báo cáo);
- Sở Y Tế (để phối hợp);
- Hiệu trưởng các trường THPT; TTGDTX; các đơn vị trực thuộc;
- Phòng GD-ĐT; BHXH quận, huyện;
- Các phòng chức năng BHXH/TP; Sở GDĐT/TP
- Lưu VT, P.Thu (T).

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 2295/LT-SGD&ĐT-BHXH thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2011 - 2012 do Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.957

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!