Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Quốc Lộng
Ngày ban hành: 14/09/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UB

Lào Cai, ngày 14 tháng 9 năm 1996

 

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc thực hiện bảo hiểm các công trình XDCB trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về điều lệ quản lý đầu tư xây dựng, trong đó có đề cập đến Bảo hiểm các công trình XĐCB. Ngày 7/8/1995 UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 18/CT-UB nhằm mục đích chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương và các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bảo hiểm cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Qua một thời gian thực hiện, công tác bảo hiểm xây dựng các công trình XDCB chưa đạt được kết quả theo yêu cầu.

Để tiếp tục chỉ đạo thực hiện, đồng thời triển khai thực hiện Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng, tinh thần Công văn số 2426/TC-TCNH của Bộ tài chính về việc thực hiện quy định về bảo hiểm xây dựng và lao động đối với các công trình đầu tư thuộc vốn Nhà nước. UBND tỉnh Lào Cai chỉ thị:

1. Tất cả các chủ đầu tư của các công trình XDCB khi tiến hành đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai không phân biệt nguồn vốn đều phải mua bảo hiểm cho công trình của mình tại Công ty bảo việt Lào Cai theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 42/CP của Chính phủ. Đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài phải mua bảo hiểm theo quy định của pháp luật về dầu tư nước ngoài tại Việt nam.

2. Các tổ chức nhận thầu xây lắp, các tổ chức tư vấn phải mua bảo hiểm cho vật tư thiết bị, nhà xưởng phục vụ cho thi công, bảo hiểm tai nạn đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ 3 bảo hiểm cho sản phẩm khảo sát, thiết kế trong quá trình thực hiện dự án phí bảo hiểm được hạch toán vào giá thành và được cộng vào tổng giá trị công trình.

3. Chủ đầu tư, các doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật những tổn thất xảy ra, không được bồi thường do không mua bảo hiểm.

4. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các doanh nghiệp, yêu cầu Bảo việt Lào Cai cùng với Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Cục đầu tư và phát triển, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các ngành có liên quan phối hợp ngay từ đầu khi lập dự toán để tính phí bảo hiểm, thanh toán phí bảo hiểm và cấp đơn bảo hiểm cho các công trình.

5. Bảo việt Lào Cai tổ chức tuyên truyền để các chủ đầu tư, các doanh nghiệp hiểu được trách nhiệm, quyền lợi của mình khi thực hiện bảo hiểm cho các công trình XDCB được đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6. UBND các huyện, thị xã với chức năng quản lý hành chính Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp, các chủ đầu tư trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh việc mua bảo hiểm xây dựng, theo quy định của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiên, Bảo việt Lào Cai phải theo dõi tổng hợp các ý kiến báo cáo về UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Lộng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/CT-UB ngày 14/09/1996 năm 1997 thực hiện bảo hiểm các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


528

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3