Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2008 tăng cường thực hiện quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 8 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Trong những năm qua, việc thi hành Bộ luật Lao động, Điều lệ Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đạt được những kết quả khả quan, đặc biệt là việc nhận thức và chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền BHXH kéo dài và thiếu trách nhiệm trong việc tham gia BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân chính là do ý thức tuân thủ pháp luật của một số chủ sử dụng lao động chưa nghiêm, chưa thực sự quan tâm đến nghĩa vụ thực hiện quyền lợi cho người lao động. Một số cơ quan chức năng có thẩm quyền chưa thường xuyên thực hiện tốt việc hướng dẫn, tuyên truyền, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý chưa nghiêm đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.

Nhằm chấn chỉnh tình hình trên và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 135/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH và Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 135/2007/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH; Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ; Nghị định số 190/2007/NĐ-CP và Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về BHXH, về thực hiện các chính sách đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động và kịp thời kiến nghị những chính sách chưa phù hợp.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thành lập Công đoàn cơ sở và Ban chấp hành Công đoàn lâm thời trong các doanh nghiệp, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, các trường học ngoài công lập, ... nhằm góp phần bảo vệ các quyền lợi đối với người lao động theo quy định pháp luật.

5. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan Báo, Đài tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng lao động và người lao động hiểu và chấp hành nghiêm chính sách BHXH. Định kỳ, thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm đối với các chủ sử dụng lao động vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH.

6. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2008 tăng cường thực hiện quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.239
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93