Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2016 về tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 06/CT-BYT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 29/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tổng hợp văn bản nổi bật về Xây dựng – Bảo hiểm

Trong tuần qua (từ ngày 28/3 – 02/4/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật liên quan đến xây dựng, bảo hiểm. Cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình 

Theo Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình như sau:

- Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng thi công đã ký.

- Bên nhận thầu phải lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để thực hiện.

- Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao công việc, sản phẩm chủ yếu.

- Bên giao thầu và bên nhận thầu phải thỏa thuận các trường hợp được điều chỉnh tiến độ.

- Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ hợp đồng trên cở sở đảm bảo chất lượng công trình xây.

- Bên nhận thầu phải thông báo cho bên giao thầu về các tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá hợp đồng.

Thông tư 09/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 01/5/2016 và thay thế Thông tư 09/2011/TT-BXD .

Những nội dung về hợp đồng thi công không hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP .

2. Giá hợp đồng tư vấn xây dựng 

Từ ngày 01/5/2016, Thông tư 08/2016/TT-BXD có hiệu lực, theo đó, giá hợp đồng tư vấn xây dựng được quy định như sau:

- Giá hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng bao gồm: chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, lán trại, lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát, di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng (GTGT).

- Giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (ĐTXD), tư vấn thiết kế xây dựng công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, bao gồm:

+ Chi phí chuyên gia, vật tư vật liệu, máy móc, quản lý, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT.

+ Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.

+ Chi phí đi thực địa.

+ Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu.

+ Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

+ Chi phí khác có liên quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 08/2016/TT-BXD .

3. Công bố chỉ số giá xây dựng

Theo Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí ĐTXD thì việc công bố chỉ số giá xây dựng được quy định như sau:

- Chỉ số giá xây dựng được công bố gồm:

+ Chỉ số giá xây dựng quốc gia được Bộ Xây dựng công bố theo quý và theo năm.

+ Các loại chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí, theo cơ cấu chi phí, theo loại công trình được Sở Xây dựng công bố theo tháng, quý, năm theo các biểu 7.1, 7.2, 7.3 và 7.4 phần II Phụ lục 7 Thông tư này.

- Thời điểm công bố chỉ số giá xây dựng:

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo tháng: công bố vào tuần thứ hai của tháng kế tiếp sau.

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo quý: công bố vào tuần thứ hai của tháng đầu quý kế tiếp sau.

+ Đối với các chỉ số giá xây dựng được công bố theo năm: công bố đồng thời với chỉ số giá quý IV của năm.

Thông tư 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ 01/5/2016 và thay thế các Thông tư 04/2010/TT-BXD , 06/2010/TT-BXD và 02/2011/TT-BXD .

4. Mức lương mới xác định đơn giá nhân công xây dựng 

Từ ngày 01/5/2016, việc xác định đơn giá nhân công xây dựng được thực hiện theo Thông tư 05/2016/TT-BXD .

Theo đó, mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân công xây dựng được quy định như sau:

- Vùng I: từ 2.350.000 đến 2.530.000 đồng.

- Vùng II: từ 2.150.000 đến 2.320.000 đồng.

- Vùng III: từ 2.000.000 đến 2.154.000 đồng.

- Vùng IV: từ 1.900.000 đến 2.050.000 đồng.

Địa bàn áp dụng các mức lương nêu trên theo quy định phân vùng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Các mức lương này được xác định bằng cách lấy mức lương điều tra thực tế trung bình chia cho hệ số cấp bậc tương ứng tại Phụ lục 2 Thông tư này.

Mức lương điều tra thực tế trung bình đã bao gồm các khoản bảo hiểm mà người lao động phải nộp cho nhà nước, và chưa bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp).

Bộ Xây dựng sẽ công bố điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường biến động trên 10%.

Thông tư 05/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 01/2015/TT-BXD .

5. Hướng dẫn khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến

Ngày 21/3/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 943/BHXH-CSYT hướng dẫn bổ sung giải quyết vướng mắc chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là đối với người khám chữa bệnh (KCB) BHYT không đúng tuyến.

Cụ thể:

- Đảm bảo quyền lợi  cho người có thẻ BHYT đến KCB không đúng tuyến có xuất trình thẻ BHYT và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ theo mức hưởng BHYT quy định.

- Nếu người có thẻ BHYT đến KCB không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện từ 01/01/2016 đến 21/3/2016 có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ nhưng chưa hưởng quyền lợi BHYT thì BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán, tổ chức giám định để chi trả trực tiếp chi phí KCB.

Đồng thời, Công văn này bãi bỏ Điểm b, Khoản 1 và Điểm b, Điểm c, Khoản 2 Công văn 5388/BHXH-CSYT ngày 31/12/2015 hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT.

Xem chi tiết tại Công văn 943/BHXH-CSYT ngày 21/3/2016.

6. Hướng dẫn bổ sung thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai 

Theo Công văn 1141/BHXH-DVT hướng dẫn bổ sung thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại (KK, KKL) thì đối với các thuốc có trong kết quả trúng thầu đang áp dụng để mua thuốc điều trị tại cơ sở KCB:

- BHXH các tỉnh đề nghị Sở Y tế tỉnh, cơ sở KCB rà soát các mặt hàng thuốc trúng thầu nhưng chưa có giá KK, KKL công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Đồng thời, gửi thông báo bằng văn bản cho các doanh nghiệp (DN) cung ứng thuốc trước 10/4/2016 yêu cầu DN khẩn trương hoàn thiện thủ tục KK, KKL giá thuốc theo quy định làm căn cứ thanh toán BHYT.

Sau 02 tháng kế từ ngày Sở Y tế, cơ sở KCB thông báo mà DN không hoàn thiện thủ tục KK và giá thuốc KK, KKL công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược thì cơ quan BHXH tạm dừng thanh toán chi phí thuốc cho đến khi giá thuốc KK, KKL được công bố theo quy định.

- Giá thuốc thanh toán không vượt mức giá KK, KKL được công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Xem chi tiết tại Công văn 1141/BHXH-DVT ngày 31/3/2016.

7. Không thu tiền tạm ứng của người bệnh BHYT khi khám bệnh

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ KCB BHYT khi điều chỉnh giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, ngày 29/3/2016, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 06/CT-BYT chỉ đạo Giám đốc các bệnh viện, cơ sở KCB:

- Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh BHYT khi khám bệnh. 

Đồng thời, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có BHYT theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan BHXH và giá KCB theo yêu cầu.

- Không để người bệnh nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện. Đồng thời, bảo đảm điều kiện phòng bệnh thông thoáng, sạch sẽ, đủ ấm về mùa đông và mát vào mùa hè…

Tích cực triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh nhằm chuyển giao các kỹ thuật cao, giảm chuyển tuyến và tạo thuận lợi cho người bệnh được điều trị ngay ở tuyến dưới.

- Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

Xem chi tiết tại Chỉ thị 06/CT-BYT có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC

Thực hiện chtrương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gn với thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp tục thực hiện lộ trình Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, ngày 29/10/2015, Liên Bộ Bộ Y Tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bo hiểm y tế gia các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Đbảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân khám cha bệnh bảo him y tế tại các cơ sở khám bệnh, cha bệnh khi thực hiện Điều chnh và thống nhất áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, Bộ trưng Bộ Y tế chỉ thị:

I. Giám đốc SY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tập trung chđạo thực hiện, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi Sở Y tế quản lý trong việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế về giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 4276/QĐ-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ vtăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.

2. Thẩm định kỹ năng lực trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện kthuật chuyên môn khi phê duyệt và chịu trách nhiệm về danh Mục kthuật đã được phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Tăng cường truyền thông về Điều chỉnh giá dịch vụ y tế để người dân hiu và đồng thuận.

II. Giám đốc các bnh vin, s khám bnh, chữa bnh:

1. Tăng cường tchức thực hiện ci cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh. Liên tục cải tiến quy trình khám bệnh tại bệnh viện theo hướng dẫn tại Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thực hiện nghiêm túc việc công khai giá dịch vụ y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lp đặt hệ thống bấm số tự động, phân luồng đăng ký khám bệnh; sắp xếp quy trình khám bệnh liên hoàn, theo một chiều; bố trí bộ phận lấy bệnh phẩm ngay tại khu khám bệnh.

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ Điều trị nội trú, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh nằm ghép và tuyệt đi không đngười bệnh phải nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện. Bảo đảm Điều kiện phòng bệnh thông thoáng, sạch sẽ, đủ ấm về mùa đông và mát vào mùa hè. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; công tác dinh dưng, tiết chế trong bệnh viện; công tác kiểm soát nhim khuẩn bệnh viện; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện; tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, tuân thđúng hướng dẫn chẩn đoán và Điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh; phòng ngừa và giảm thiu các tai biến, sai sót chuyên môn... Chđộng, tích cực triển khai Đán Bệnh viện vệ tinh nhằm chuyn giao các kỹ thuật cao, giảm chuyn tuyến và tạo thuận lợi cho người bệnh được Điều trị ngay ở tuyến dưới.

3. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các quy định về y đức, đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng, hộp thư góp ý và các kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh khác. Chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Bảo đm dành tỷ lệ nhất định số thu từ dịch vụ kthuật để bảo hành, bảo dưng trang thiết bị; thực hiện chế độ kiểm chuẩn nội kiểm, ngoại kiểm bảo đảm chất lượng xét nghiệm theo đúng quy định tại Thông tư 01/2013/TT-BYT ; dành tối thiểu 5% sthu từ dịch vụ khám bệnh và 5% số thu từ ngày giường Điều trị (ti thiu 3% đi với bệnh viện hạng III, IV) đsửa chữa, nâng cp, cải tạo, mở rộng khu vực khám bệnh và mua bsung thiết bị và các Điều kiện phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

5. Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, tr các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định hoặc phn chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo him Xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

III. Tổ chức thc hin:

1. Giao Cục Quản lý khám chữa bệnh làm đầu mối phối hp với các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan có trách nhiệm: Tham mưu Bộ trưởng thành lập Hội đồng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ 06 tháng tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Bộ trưng Bộ Y tế. Tiến hành đánh giá và công khai xếp hạng chất lưng bệnh viện theo chđạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Công đoàn y tế Việt Nam tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thực hiện đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân ở tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Giao Cục Công nghệ thông tin theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh để hỗ trợ thực hiện Chthị này.

4. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan khác tiến hành thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này.

5. Giao Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng phi hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh theo dõi, đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập ththực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Đồng thời chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện giá dịch vụ y tế mới, cơ cấu giá dịch vụ y tế mới.

6. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu Bộ trưởng huy động và bố trí nguồn lực để htrợ các Bệnh viện quá tải nâng cấp, cải tạo cơ shạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin; htrợ các Vụ, Cục triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc SY tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế ngành khẩn trương chỉ đạo, tchức trin khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện tại đơn vị, địa phương mình quản lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tài chính;
- B
o hiểm Xã hội Việt Nam (để ph/h);
- Các đ/c Thứ trư
ng (để chđạo);
- UBND các t
nh, TP. trực thuộc TW (để ph/h);
- Công đoàn Y tế Việt Nam (để ph/h);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra BYT (để th/h);
- C
ác bệnh viện trực thuộc BYT (để th/h);
- Y tế các bộ, ngành (để th/h);
- S
Y tế các tnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Cổng TTĐT BYT, Trang tin ĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, BYT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2016 về tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.850
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.207.89