Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (13 – 18/04)

20/04/2015 08:24 AM

Quang Vinh xin điểm lại những văn bản nổi bật vừa được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 13 đến 18/04/2015).

Quang Vinh
1. Thay đổi thuế suất nhập khẩu xăng, dầu

Ngày 13/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu thuộc nhóm 27.10. Theo đó:

- Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng xăng động cơ, dầu nhiên liệu thuộc nhóm 27.10 giảm từ 35% xuống còn 20 – 25%.

- Bổ sung các mặt hàng: xăng sinh học (E5, E10), dầu diezel sinh học (B5,B10) thuộc nhóm 98.38.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/4/2015 và thay thế Thông tư 03/2015/TT-BTC .

2. Quy định mới về hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

Ngày 13/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Theo đó:

- Ngoài hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành địa phương sản xuất lúa còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ:

+ 1.000.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước;

+ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

- Hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất trồng lúa như sau:

+ 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa.

+ 5.000.000 đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và thay thế Nghị định 42/2012/NĐ-CP .

3. Hướng dẫn mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ngày 13/04/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1290/LĐTBXH-LĐTL để hướng dẫn cụ thể hơn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Theo đó:

- Thuật ngữ “Làm việc liên tục 8 giờ” được hiểu là làm việc trong 8 giờ liên tục về mặt thời gian (bao gồm cả thời gian nghỉ trong ca được tính là thời giờ làm việc).

- Thời điểm bắt đầu ca làm việc do doanh nghiệp quy định trong nội quy lao động, pháp luật chỉ quy định về giới hạn thời giờ làm việc.

- Pháp luật hiện hành không quy định tính thời gian nghỉ ăn trưa vào giờ làm việc mà chỉ quy định trong ca làm việc phải có ít nhất 30 phút nghỉ giữa giờ đối với ca ngày và 45 phút đối với ca đêm.

4. Chính sách thu hút đầu tư bến xe khách

Ngày 16/4/2015, Thủ tướng ban hành Quyết định 12/2015/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

Theo đó, chính sách ưu đãi về xã hội hóa khái thác bến xe khách được thực hiện như sau:

- Miễn tiền thuê đất đối với:
   
+ Bến xe khách tại các huyện nghèo theo quy định của chính phủ được miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích bến xe khách.

+ Bến xe khách không thuộc đối tượng quy định trên được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích của các hạng mục công trình dịch vụ bắt buộc.

- Thu nhập của nhà đầu tư phát sinh từ dự án đầu tư mới bến xe khách tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại điểm a Khoản 1 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Quyết định 12 có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2015.

5. Nhận nộp hồ sơ BHXH điện tử 24/24 các ngày trong tuần

Ngày 14/4/2015, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, Quyết định quy định một số nội dung:

- Các đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử BHXH hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.

Quyết định 528/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2015.

6. Hướng dẫn quản lý bùn thải

Ngày 03/04/2015, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Theo đó, việc xử lý bùn thải hệ thống thoát nước bao gồm các nội dung như sau:

- Tách nước sơ bộ, ổn định bùn thải, khử các chất hữu cơ dễ gây thối.

- Xử lý sơ bộ bùn thải, tăng cường khả năng nhả nước của bùn thải.

- Làm khô bùn thải.

- Vận chuyển bùn thải, khử độc bùn thải.

- Sử dụng lại bùn thải cho các mục đích khác nhau.

- Xử lý bùn, nước bùn thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quy định.

Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 19/5/2015.

7. Hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung và giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư 40/2014/TT-BYT . Theo đó:

- Thuốc trong danh mục kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BYT10/2012/TT-BYT mà không có trong Thông tư 40 thì cơ quan BHXH thực hiện thanh toán cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu.

- Thuốc trong Thông tư 40 quy định được sử dụng tại cơ sở KCB theo phân hạng bệnh viện cao hơn so với quy định tại Thông tư 31 thì được tiếp tục sử dụng và thanh toán theo phân hạng bệnh viện quy định tại Thông tư 31 cho đến khi sử dụng hết số thuốc đã trúng thầu.

Trường hợp các thuốc có quy định điều kiện và tỷ lệ thanh toán thì đồng thời thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 40.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 1172/BHXH-DVT ngày 08/4/2015.

Công văn này sửa đổi Công văn 5390/BHXH-DVT ngày 29/12/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,874

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
  • 09:30 | 27/11/2021 Nghị quyết 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
  • 09:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
  • 17:00 | 26/11/2021 Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
  • 11:00 | 25/11/2021 Công văn 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • 09:00 | 25/11/2021 Quyết định 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • 17:30 | 24/11/2021 Từ 01/01/2022, Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 24/11/2021 Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 08:00 | 23/11/2021 Quyết định 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.
  • 10:00 | 22/11/2021 Quyết định 396/QĐ-VKSTC ngày 16/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định việc thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn