Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hàng hóa vi phạm SHTT sẽ bị tạm dừng làm thủ tục hải quan

06/03/2015 14:37 PM

Chủ thể quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) có thể nộp hồ sơ đến cơ quan hải quan để yêu cầu ngưng làm thủ tục hải quan với lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT của mình, hồ sơ này bao gồm:

Trọng Hiền
- Đơn đề nghị theo mẫu

- Các văn bẳng về quyền SHTT có liên quan đến lô hàng bị yêu cầu; ví dụ: văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan…

- Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền SHTT, đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng vi phạm

- Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát và danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng xâm phạm quyền SHTT

- Chứng thư bảo lãnh hoặc 1 khoản tiền bảo đảm theo quy định.

Nếu yêu cầu được chấp thuận, hàng hóa có thể bị tạm dừng làm thủ tục hải quan đến 10 ngày và có thể gia hạn thêm 10 ngày nữa.

Nội dung này được quy định tại Thông tư 13/2015/TT-BTC và có hiệu lực từ 15/3/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,929

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:20 | 25/11/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 về việc quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
  • 10:30 | 25/11/2020 Quyết định 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.
  • 10:20 | 25/11/2020 Quyết định 4886/QĐ-BYT ngày 23/11/2020 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 677/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa.
  • 09:45 | 25/11/2020 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn