Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (20-25/10)

27/10/2014 08:55 AM

Tuần vừa qua (từ ngày 20/10 đến ngày 25/10), Thư Viện Pháp Luật đã cập nhật nhiều chính sách quan trọng trong các lĩnh vực y tế, thuế, tài chính, thương mại….Cụ thể:

Ms. Trúc Anh
Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân phải báo cáo thống kê y tế
 
Mẫu biểu và chế độ báo cáo thống kê y tế của các cơ sở này được thực hiện theo định kỳ áp dụng tại Thông tư 29/2014/TT-BYT

Các cơ sở phải báo cáo tình hình khám chữa bệnh, nhân lực, trang thiết bị y tế…

- Các cơ sở không có giường bệnh phải ghi chép ngay sau khi cung cấp dịch vụ và tổng hợp báo cáo gửi Phòng Y tế nơi đặt trụ sở
- Các cơ sở có giường bệnh phải tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.

Chính sách mới về thuế TNDN, TNCN, GTGT

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thuế. Theo đó:

Thuế TNDN:  Dự án đầu tư có kèm tiến độ được cấp phép lần đầu trước 01/01/2014, phân kỳ đầu tư được hưởng ưu đãi  thuế theo mức đang áp dụng với dự án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ 01/01/2014.

Dự án thành phần được cơ quan quản lý Nhà nước cho phép gia hạn cũng được hưởng ưu đãi thuế.

Thuế GTGT: Bán tài sản bảo đảm tiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế (bao gồm bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay) nếu:

+ Tài sản đảm bảo tiền vay được bán thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan có thẩm quyền.
+ Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Thuế TNCN: Người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước 01/07/1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư có hiệu lực từ 15/11/2014.

Quản lý tài chính đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng

Quỹ bảo lãnh tín dụng phải đảm bảo an toàn vốn bằng cách mua bảo hiểm, trích khoản dự phòng... Đặc biệt, không được kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán (trừ trái phiếu chính phủ), kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính.

Trong trường hợp thu nhập lớn hơn chi phí, Quỹ bảo lãnh tín dụng phải:

- Trích 15% bổ sung Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
- Trích 20% bổ sung Quỹ dự phòng tài chính (so với trước đây là 10%)
- Trích 30% bổ sung Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ;
- Trích 02 quỹ: Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi.

Các quy định trên được nêu tại Thông tư 147/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/11/2014 và được áp dụng từ năm tài chính 2014.

Đơn vị thu ngân sách vượt dự toán được thưởng

Nhằm khuyến khích các Cục thuế hoàn thành tốt công tác thu thuế cuối năm 2014, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4522/TCT-TCCB phát động thi đua trong công tác thu thuế.

Theo đó, thưởng cho các đơn vị thu ngân sách vượt dự toán quý IV năm 2014 với các mức như sau:
- Trên 10%: 100 triệu đồng
- Từ 5% đến 10%: 75 triệu đồng
- Trên 1% đến 5%: 50 triệu đồng
- Hoàn thành dự toán: 25 triệu đồng

Mức phạt vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Ngày 17/10, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Theo đó:

Các hành vi vi vi phạm trong lĩnh vực này bao gồm: quản lý, sử dụng giấy phép, tổ chức, điều hành, tín dụng, ngoại hối, kinh doanh vàng, bảo hiểm tiền gửi, phòng chống rửa tiền….

Mức phạt tiền cho các hành vi vi phạm này tối đa 2 tỷ đồng đối với tổ chức và 1 tỷ đồng đối với cá nhân.

Các hành vi vi phạm và mức phạt tiền được quy định trong Nghị định này áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt gấp 2 lần mức phạt cá nhân.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/12/2014.

Trường hợp được miễn lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam

Ngày 17/10 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam . Theo đó:

Trường hợp được miễn lệ phí xin nhập, trở lại quốc tịch, yêu cầu xác định quốc tịch Việt Nam:

- Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
- Người thuộc chuẩn nghèo theo quy định pháp luật;
- Người không quốc tịch xin nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam;
- Người yêu cầu xác định có quốc tịch Việt Nam mà không yêu cầu cấp hộ chiếu Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,557

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn