Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Phí giám định không bao gồm tiền bồi dưỡng

04/04/2014 14:17 PM

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BTC, 35/2014/TT-BTC về quản lý mức thu, sử dụng phí giám định pháp y, pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Thế Hiếu
Mức phí giám định được quy định cụ thể trong 2 Thông tư này, theo đó mức phí không bao gồm tiền bồi dưỡng giám định tư pháp như quy định cũ.

Đối tương nộp phí là cơ quan tiến hành tố tụng nếu có yêu cầu giám định trọng các vụ án hình sự, các tổ chức cá nhân có yêu cầu giám định nếu là vụ án dân sự, hành chính.

Các đối tượng là thương binh, thân nhân liệt sỹ, người nhiễm chất đôc da cam, nguời già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật được miễn nộp phí khi yêu cầu giám định.

Các Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08/05/2014, thay thế các Thông tư 114/2011/TT-BTC, 182/2011/TT-BTC .


Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,823

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn