Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

20/09/2011 11:52 AM

Ngày 16/9/2011, Chính Phủ ban hành Nghị định số 82/2011/NĐ-CP, quy định về THA tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Ms. Huyền Trang

Nghị định này thay hình thức tử hình bằng tiêm thuốc độc, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi THA tử hình và người bị THA tử hình.

Theo đó, Người tham gia Đội THA tử hình và bác sĩ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 2 lần mức lương tối thiểu chung và được nghỉ dưỡng 10 ngày; Hội đồng THA tử hình, bác sĩ pháp y, cán bộ chuyên môn, người thực hiện lăn tay người bị THA tử hình, khâm liệm, an táng tử thi được hưởng 1 lần mức lương tối thiểu chung; Những người tham gia khác được hưởng ½ mức lương tối thiểu chung áp dụng cho mỗi lần THA.

Bên cạnh đó, Người bị đưa ra THA tử hình được hưởng tiêu chuẩn ăn, uống bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết. Kinh phí bảo đảm việc THA tử hình do NN cấp trong dự trù kinh phí hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,206

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn