Tổng hợp giải đáp vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC

19/12/2013 09:13 AM

Đầu tháng 9, Bộ Tài chính có ban hành Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa XK-NK…

Ms. Ngọc Hân
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Thông tư 128 đã gặp rất nhiều vướng mắc từ các cơ quan hải quan cũng như doanh nghiệp.

Vừa qua Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 7700/TCHQ-GSQL để tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư này nhằm giúp cho các Cục hải quan tỉnh, Thành phố dễ dàng tra cứu và căn cứ hướng thực hiện.

Công văn tổng hợp lại 138 vấn đề đã được giải đáp riêng lẻ trong các công văn trước đây.

3,359

Bình luận
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:00 | 17/08/2018 Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 2019/2015/TT-BTC về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/9/2018.
  • 16:00 | 16/08/2018 Quyết định 1113/QĐ-BXD ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng được ban hành ngày 08/8/2018.
  • 11:00 | 16/08/2018 Thông tư 17/2018/TT-NHNN SĐ, BS các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
  • 17:00 | 15/08/2018 Quyết định 1016/QĐ-TTg Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.
  • 16:00 | 15/08/2018 Công văn 2873/BHXH-BT ngày 03/8/2018 về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019.
  • 14:00 | 14/08/2018 Công văn 4753/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2018 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.
  • 07:30 | 14/08/2018 Thông tư 67/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 về quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.
  • 07:00 | 14/08/2018 Nghị quyết 104/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018.
  • 15:00 | 13/08/2018 Quy định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.
  • 13:00 | 13/08/2018 Quyết định 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn được ban hành ngày 10/8/2018.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn