Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Nộp 100% phí lên bờ, xuống tàu vào NSNN

26/10/2012 18:11 PM

100% tổng số tiền lệ phí thu được khi cấp các loại giấy phép sau phải nộp vào ngân sách nhà nước:

Ms. Thu Thủy
Lệ phí cấp giấy phép cho thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu, thuyền nước ngoài lên bờ Việt Nam  từ 7h00 đến 24h00 là 3USD/Giấy phép, nghỉ qua đêm trên bờ là 5 USD/Giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép xuống tàu nước ngoài làm việc cho người Việt Nam và người nước ngoài (có giá trị 3 hoặc 12 tháng) là 30.000đ/Giấy phép (1,5 USD).

Lệ phí cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cập mạn tàu nước ngoài: 20.000đ/Giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép có giá trị một lần cho người hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài từ 10 - 20.000đ/Giấy phép (0,5-1USD).

Đó là nội dung được quy định tại Thông tư 164/2012/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/12/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,369

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn