Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Triển khai pháp lệnh hợp nhất VBQPPL

29/09/2012 17:12 PM

Mục đích của việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được quy định tại pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 là để đảm bảo cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng. Nhằm triển khai pháp lệnh hợp nhất VBQPPL, ngày 28/09/2012, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg triển khai vấn đề này.

Ms. Kim Cương
Theo đó, các Bộ và cơ quan ngang Bộ phải tổ chức rà soát văn bản, xây dựng kế hoạch hợp nhất văn bản do cơ quan mình ban hành từ trước ngày 01/07/2012 và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2012; sau đó tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về trước ngày 15/06/2014.

Đối với những văn bản được ban hành sau ngày 01/07/2012, các Bộ và cơ quan ngang Bộ phải thường xuyên tổ chức việc hợp nhất và gửi đăng Công báo văn bản hợp nhất.

Việc triển khai pháp lệnh pháp điển hệ thống hệ thống quy phạm pháp luật; trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cũng được quy định trong văn bản này.

Chỉ thị 26/CT-TTg có hiệu lực từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,654

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.
  • 10:30 | 23/11/2020 Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình năm 2030.
  • 07:30 | 21/11/2020 Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
  • 07:00 | 21/11/2020 Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 15:20 | 20/11/2020 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn