Triển khai pháp lệnh hợp nhất VBQPPL

29/09/2012 17:12 PM

Mục đích của việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được quy định tại pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 là để đảm bảo cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng. Nhằm triển khai pháp lệnh hợp nhất VBQPPL, ngày 28/09/2012, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg triển khai vấn đề này.

Ms. Kim Cương
Theo đó, các Bộ và cơ quan ngang Bộ phải tổ chức rà soát văn bản, xây dựng kế hoạch hợp nhất văn bản do cơ quan mình ban hành từ trước ngày 01/07/2012 và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2012; sau đó tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về trước ngày 15/06/2014.

Đối với những văn bản được ban hành sau ngày 01/07/2012, các Bộ và cơ quan ngang Bộ phải thường xuyên tổ chức việc hợp nhất và gửi đăng Công báo văn bản hợp nhất.

Việc triển khai pháp lệnh pháp điển hệ thống hệ thống quy phạm pháp luật; trách nhiệm của Bộ trưởng các Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cũng được quy định trong văn bản này.

Chỉ thị 26/CT-TTg có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,577

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn