Thanh tra hoạt động phòng chống tham nhũng

21/07/2012 16:53 PM

Thẩm quyền, nội dung thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước vừa được Thanh tra Chính phủ hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012.

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra toàn bộ hoặc một số nội dung quy định tại Điều 31 Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006.

Cụ thể, hoạt động thanh tra trách nhiệm phòng ngừa tham nhũng bao gồm: Thanh tra việc xây dựng, thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng; công khai, minh bạch hoạt động tài chính; minh bạch trong mua sắm công và quản lý dự án đầu tư xây dựng; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; minh bạch trong quản lý, sử dụng đất; minh bạch hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức; thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; thực hiện tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng; minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện cải cách hành chính.

Đối với trách nhiệm phát hiện, xử lý tham nhũng, nội dung thanh tra sẽ gồm: xử lý tin báo, giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng; phát hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng; thực hiện các kiến nghị; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra hành vi tham nhũng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03/9/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,520

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 26/08/2019 Quyết định 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
  • 10:20 | 26/08/2019 Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.
  • 08:15 | 24/08/2019 Ngày 21/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.
  • 07:50 | 24/08/2019 Quyết định 1066/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2020.
  • 15:45 | 23/08/2019 Quy định 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện.
  • 14:50 | 23/08/2019 Thông tư 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức ngành Ngân hàng.
  • 13:50 | 23/08/2019 Từ 01/10/2019, Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành.
  • 07:20 | 23/08/2019 Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn