Quy trình công bố thông tin trên TTCK

28/06/2012 17:56 PM

Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và quy trình báo cáo UBCKNN cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán là nội dung chính mà UBCKNN vừa ban hành tại Quyết định 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012.

Minh Tùng

Theo đó, đối tượng công bố thông tin và báo cáo là các công ty đại chúng, tổ chức phát hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở GDCK, Trung tâm lưu kí chứng khoán và người có liên quan. Nội dung cần công bố bao gồm thông tin định kỳ, thông tin bất thường, thông tin theo yêu cầu. Thông tin được chuyển tải dưới dạng văn bản và file dữ liệu điện tử. Thông tin bằng văn bản phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBCKNN, thông tin bằng file dữ liệu điện tử được gửi qua địa chỉ email của UBCKNN.

Cụ thể hơn, quy trình công bố thông tin Công ty đại chúng chưa niêm yết, tổ chức phát hành bao gồm 4 bước: gửi thông tin đến UBCKNN; kiểm tra thông tin; công bố thông tin và cải chính thông tin (nếu có sai lệch). Đối với công ty đại chúng niêm yết và các đối tượng liên quan thì quy trình gồm 3 bước: thực hiện công bố thông tin theo quy định của SGDCK; SGDCK công bố thông tin và gửi tài liệu cho UBCKNN; UBCKNN thực hiện công bố thông tin lên Website của UBCKNN và chuyển tài liệu cho các Vụ chức năng quản lý trực tiếp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,804

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn