Quy trình công bố thông tin trên TTCK

28/06/2012 17:56 PM

Quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và quy trình báo cáo UBCKNN cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán là nội dung chính mà UBCKNN vừa ban hành tại Quyết định 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012.

Minh Tùng

Theo đó, đối tượng công bố thông tin và báo cáo là các công ty đại chúng, tổ chức phát hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, Sở GDCK, Trung tâm lưu kí chứng khoán và người có liên quan. Nội dung cần công bố bao gồm thông tin định kỳ, thông tin bất thường, thông tin theo yêu cầu. Thông tin được chuyển tải dưới dạng văn bản và file dữ liệu điện tử. Thông tin bằng văn bản phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBCKNN, thông tin bằng file dữ liệu điện tử được gửi qua địa chỉ email của UBCKNN.

Cụ thể hơn, quy trình công bố thông tin Công ty đại chúng chưa niêm yết, tổ chức phát hành bao gồm 4 bước: gửi thông tin đến UBCKNN; kiểm tra thông tin; công bố thông tin và cải chính thông tin (nếu có sai lệch). Đối với công ty đại chúng niêm yết và các đối tượng liên quan thì quy trình gồm 3 bước: thực hiện công bố thông tin theo quy định của SGDCK; SGDCK công bố thông tin và gửi tài liệu cho UBCKNN; UBCKNN thực hiện công bố thông tin lên Website của UBCKNN và chuyển tài liệu cho các Vụ chức năng quản lý trực tiếp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,636

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 31/07/2021 Quyết định 3646/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
  • 17:37 | 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN về mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
  • 16:08 | 30/07/2021 Quyết định 1373/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"
  • 09:40 | 30/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD.
  • 16:40 | 28/07/2021 Nghị định 76/2021/NĐ-CP về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.
  • 15:13 | 27/07/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi thông tư quy định hướng dẫn Luật Đất đai.
  • 13:38 | 27/07/2021 Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo.
  • 06:37 | 26/07/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  • 05:25 | 26/07/2021 Quyết định 3588/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:19 | 24/07/2021 Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn