Hướng dẫn tính thời gian công tác trước 01/01/1995 để hưởng BHXH

02/11/2020 14:47 PM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995. Theo đó:

Dương Phạm

- Cơ quan BHXH căn cứ vào hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 để xem xét tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 với NLĐ, bao gồm các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng.

+ Các Quyết định nâng lương, chuyển xếp lương.

+ Quyết định điều động hoặc Quyết định chuyển công tác.

+ Quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành.

+ Quyết định nghỉ chờ việc.

+ Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động.

+ Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có).

- Trường hợp không còn hồ sơ gốc, cơ quan BHXH dựa trên cơ sở đơn đề nghị của NLĐ, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý NLĐ và các giấy tờ có liên quan để đối chiếu như:

+ Lý lịch Đảng viên, Lý lịch đoàn viên.

+ Sổ lao động, danh sách lao động, sổ theo dõi.

+ Danh sách chi trả lương, sổ lương thực.

+ Giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương.

+ Văn bằng, chứng chỉ.

+ Hồ sơ giải quyết chế độ của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Xem hướng dẫn chi tiết tại Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18/9/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,827

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 27/06/2022 Nghị định 10/2022/TT-BGTVT ngày 23/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
  • 11:30 | 27/06/2022 Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
  • 08:30 | 27/06/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTP ngày 21/6/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.
  • 02:00 | 27/06/2022 Nghị quyết 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
  • 14:00 | 25/06/2022 Công văn 4359/TLĐ-QHLĐ ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 .
  • 08:00 | 25/06/2022 Nghị định 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 về Quy chế làm việc của Chính phủ.
  • 07:38 | 25/06/2022 Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
  • 07:30 | 25/06/2022 Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn