Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy trình đánh giá công chức ngành Tòa án

15/01/2019 08:53 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 01/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân (TAND).

Quỳnh Như

Theo đó, công chức cấp Phòng thuộc các đơn vị TAND tối cao; Tòa, Phòng thuộc TAND cấp cao, cấp tỉnh, cấp huyện; các TAND cấp huyện không có Tòa chuyên trách thực hiện đánh giá theo trình tự như sau:

- Bước 1. Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu;

- Bước 2. Trưởng các đơn vị cấp Phòng chủ trì tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để góp ý đối với nội dung Phiếu đánh giá, phân loại.

Các ý kiến góp ý được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Bước 3. Trưởng các đơn vị cấp Phòng lập hồ sơ đề nghị đánh giá, phân loại công chức của đơn vị mình báo cáo Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao, Chánh án TAND các cấp trước ngày 05/12 hằng năm.

- Bước 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao, Chánh án TAND các cấp đánh giá theo thẩm quyền và thông báo kết quả đánh giá, phân loại trước ngày 10/12 hằng năm.

Quyết định 01/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày 02/01/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 988

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 24/11/2020 Chỉ thị 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 07:00 | 24/11/2020 Quyết định 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.
  • 17:00 | 23/11/2020 Quyết định 4838/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm tra kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • 15:40 | 23/11/2020 Công văn 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23/11/2020 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
  • 15:30 | 23/11/2020 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi tuổi nghỉ hưu.
  • 11:00 | 23/11/2020 Công văn 7380/TCHQ-GSQL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan về khai báo thông tin số vận đơn.
  • 10:30 | 23/11/2020 Quyết định 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình năm 2030.
  • 07:30 | 21/11/2020 Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
  • 07:00 | 21/11/2020 Công văn 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020 về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 15:20 | 20/11/2020 Thông tư 30/2020/TT-BGTVT ngày 18/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn