Điểm mới trong tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức từ 2020

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thu Linh
17/08/2020 14:36 PM

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Điểm mới trong tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức từ 2020

Theo đó, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Các tiêu chí chung khi đánh giá, xếp loại chất lượng công chức về Chính trị tư tưởng; Đạo đức, lối sống; Tác phong, lề lối làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 Nghị định 90.

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 56/2015/NĐ-CP, quy định mới đã bỏ tiêu chí "Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận" khi đánh giá, xếp loại chất lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.

Thu Linh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,091

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn