Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

31/07/2018 14:47 PM

Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 quyết nghị Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019 bao gồm 09 hoạt động chính; đơn cử như:

Hồng Thuận

- Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước 2018 và 2019; báo cáo quyết toán NSNN 2017, chuẩn bị trình QH tại kỳ họp thứ 7.

- Xem xét các báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC… về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 
- Xem xét báo cáo của CP về công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật… chuẩn bị trình QH tại kỳ họp thứ 8.

- Tổ chức hoạt động chất vấn tại 2 phiên họp UBTVQH vào tháng 3 và tháng 8 năm 2019.

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân.

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 ngày 19/7/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 737

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn