Hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

31/07/2018 14:47 PM

Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 quyết nghị Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019 bao gồm 09 hoạt động chính; đơn cử như:

Hồng Thuận

- Xem xét báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước 2018 và 2019; báo cáo quyết toán NSNN 2017, chuẩn bị trình QH tại kỳ họp thứ 7.

- Xem xét các báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC… về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 
- Xem xét báo cáo của CP về công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật… chuẩn bị trình QH tại kỳ họp thứ 8.

- Tổ chức hoạt động chất vấn tại 2 phiên họp UBTVQH vào tháng 3 và tháng 8 năm 2019.

- Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân.

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 ngày 19/7/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 985

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn