Quy trình chung về đăng ký cư trú

30/12/2011 14:21 PM

Quy định cơ quan công an tiếp nhận bản sao được công chứng, chứng thực giấy tờ, tài liệu từ sổ gốc, không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Đối với những giấy tờ, tài liệu không được cấp từ số gốc thì có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, rõ ràng thì phải giải quyết trong thời hạn sớm nhất.

Ms. Thu Hà

Đây là yêu  cầu chung trong Thông tư 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 quy định quy trình đăng ký cư trú.

Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phải nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với quy định pháp luật về cư trú, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận, nếu hồ sơ thiếu biểu mẫu, giấy tờ khai chưa đúng thì hướng dẫn cho công dân bằng văn bản để bổ sung. Trường hợp không tiếp nhận thì phải trả lời bằng văn bản.

Sau khi giải quyết đăng ký cư trú, cán bộ phải ghi lại đầy đủ thông tin và xác nhận vào sổ đăng ký, trả kết quả cùng với tài liệu lại cho công dân. Trường hợp không giải quyết đăng ký cư trú thì giao văn bản về việc không giải quyết và yêu cầu công dân ký vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2012.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,988

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:40 | 17/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có hiệu lực thi hành.
  • 11:47 | 17/01/2020 Quyết định 53/QĐ-BNV ngày 15/01/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:36 | 17/01/2020 Ngày 15/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
  • 08:50 | 16/01/2020 Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
  • 08:45 | 16/01/2020 Quyết định 05/2019/QĐ-KTNN ngày 31/12/2019 về phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
  • 17:00 | 15/01/2020 Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 01/3/2020.
  • 09:00 | 15/01/2020 Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức có hiệu lực từ 10/02/2020.
  • 08:30 | 15/01/2020 Từ 15/02/2020, Thông tư 12/2019/TT-BTP chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 14/01/2020 Thông tư 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm có hiệu lực từ 20/02/2020.
  • 07:50 | 14/01/2020 Từ 01/3/2020, Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn