Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Rà soát, sửa đổi Luật đầu tư 2014 để phát triển du lịch

10/10/2017 16:08 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 103/NQ-CP về Chương trình hành động nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ms.Thúy Vy

Cụ thể, để đạt được mục tiêu nêu trên thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát, sửa đổi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Đầu tư 2014; xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Du lịch 2017;

- Ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư vào du lịch;

- Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để thuận lợi phát triển du lịch;

- Sửa đổi, bổ sung danh mục ưu đãi đầu tư với các dự án du lịch tại địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch, vùng có điều kiện khó khăn nhưng có tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch;

- Ban hành chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp và hạn chế về chiều cao…

Nghị quyết 103/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 06/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,088

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:05 | 10/07/2020 Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 08/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
  • 17:00 | 10/07/2020 Từ 01/9/2020, Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 10/07/2020 Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 về tăng cường quản lý về đầu tư và phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế.
  • 10:50 | 10/07/2020 Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/9/2020.
  • 10:45 | 10/07/2020 Từ 17/9/2020, Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam có hiệu lực thi hành.
  • 16:50 | 09/07/2020 Thông báo 848/TB-KCB ngày 08/7/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020.
  • 16:50 | 09/07/2020 Công văn 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.
  • 15:55 | 09/07/2020 Từ 21/8/2020, Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn