Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Kiểm soát thị trường Bất động sản

08/12/2011 15:58 PM

Ngày 06/12/2011, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị 2196/CT-TTg về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản (BĐS).

Ms. Nhã Trúc

Chỉ thị nêu rõ hoạt động của thị trường BĐS thời gian qua bộc lộ những yếu kém, thiếu lành mạnh và không ổn định. Giá cả hàng hóa BĐS, đặc biệt là nhà ở vẫn ở mức cao, cơ cấu hàng hóa BĐS nhà ở mất cân đối, tình trạng đầu cơ, kích giá còn phổ biến; giao dịch BĐS có chiều hướng giảm sút, nguồn vốn cho thị trường này chủ yếu từ hệ thống ngân hàng và huy động của người dân. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất còn vướng mắc trong quá trình thực hiện, làm giảm khả năng thanh khoản thị trường BĐS.

Vì thế, cần tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thị trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp TW trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh BĐS; thực hiện tái cơ cấu hàng hóa BĐS phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời, chỉ thị còn chỉ rõ nhiệm vụ cho từng Bộ, cơ quan liên quan trong việc quản lý thị trường BĐS trong thời gian tới.

Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,821

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.
  • 07:28 | 25/02/2021 Thông tư 21/2021/TT-BCA ngày 19/2/2021 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật.
  • 14:26 | 24/02/2021 Thông tư 03/2021/TT-BGTVT ngày 08/2/2021 quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
  • 09:00 | 24/02/2021 Công văn 396/BHXH-TCKT ngày 23/02/2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp BHX, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
  • 15:30 | 23/02/2021 Thông tư 05/2021/TT-BCA ngày 14/01/2021 quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân.
  • 14:00 | 23/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực từ 22/3/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn