Quy chế cấp và sử dụng Thẻ Thanh tra Hải quan

08/03/2017 15:23 PM

Ngày 01/3/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 595/QĐ-TCHQ quy định quy chế hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành hải quan. Theo đó:

Văn Dũng

- Công chức Thanh tra Hải quan đang công tác tại bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành hải quan, đáp ứng các tiêu chuẩn công chức thanh tra chuyên ngành Tài chính tại Thông tư 19/2013/TT-BTC thì được cấp Thẻ Thanh tra Hải quan.

- Thẻ Thanh tra Hải quan được cấp lại trong trường hợp thẻ đó đã hết thời hạn sử dụng, đang sử dụng bị hư hỏng hoặc thẻ bị mất.

Ngoài ra, việc sử dụng và thu hồi thẻ được quy định như sau:

- Thanh tra Hải quan sử dụng thẻ để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thẻ Thanh tra Hải quan bị thu hồi khi hết hạn sử dụng hoặc công chức không được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hải quan hoặc chuyển công tác khác hoặc không còn công tác.

Quyết định 595/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,235

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:11 | 18/05/2021 Quyết định 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư
  • 10:17 | 18/05/2021 Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.
  • 08:40 | 18/05/2021 Nghị quyết 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.
  • 15:18 | 17/05/2021 Công văn 4841/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn nguồn kinh phí và cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.
  • 13:19 | 15/05/2021 Công văn 3897/BYT-KHTC về việc thống nhất nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm cho các bệnh viện
  • 17:45 | 14/05/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  • 15:10 | 14/05/2021 Công văn 2224/TCHQ-PC ngày 13/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP.
  • 11:11 | 14/05/2021 Công văn 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong dịch Covid-19.
  • 11:10 | 14/05/2021 Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
  • 08:31 | 14/05/2021 Công văn 367/AIDS-GSXN bảo mật và tính chính xác thông tin xét nghiệm nhiễm HIV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn