Biểu phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển

29/11/2016 10:22 AM

Thông tư 192/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển (ANCB); kế hoạch ANCB và cấp lý lịch liên tục tàu biển được ban hành ngày 08/11/2016.

Hùng Phương

Theo đó, giữ nguyên hầu hết các phí như đã quy định tại Thông tư 132/2013/TT-BTC; cụ thể:

 - Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá ANCB:

+ Lần đầu hoặc định kỳ 5 năm: 15.000.000 đồng/lần;

+ Bổ sung: 3.000.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định, phê duyệt kế hoạch ANCB:

+ Cấp giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển lần đầu hoặc định kỳ 5 năm: 20.000.000 đồng/lần;

+ Thẩm định, xác nhận hàng năm hoặc bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển: 4.000.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định cấp lý lịch liên tục của tàu biển:

+ Lần đầu: 1.500.000 đồng/lần;

+ Bổ sung hoặc cấp lại: 300.000 đồng/lần.

Người nộp phí phải nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị tổ chức thu phí thực hiện các công việc quy định thu phí theo Thông tư này.

Thông tư 192/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,081

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn