Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Nghị định, Quyết định của Thủ tướng có hiệu lực từ giữa 8/2016

06/08/2016 14:21 PM

Sau đây là các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 11 - 20/8/2016.

Trọng Nhân

1. Nâng mức trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 29/2016/QĐ-TTg nhằm điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến:

Theo đó, đối tượng nêu trên đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg sẽ được:

- Tăng mức trợ cấp từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2016.

- Trường hợp từ trần kể từ ngày 01/01/2016 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp như trên thì người tổ chức mai táng sẽ được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01/01/2016 đến tháng thanh niên xung phong từ trần (số tiền là 180.000 đồng/tháng).
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2016.

2. Thêm đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Theo đó, đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu:

Đang trong thời gian tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Biện pháp này sẽ được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Thời hiệu để áp dụng biện pháp là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện.

3. Đã có Nghị định điều chỉnh hoạt động nhiếp ảnh

Từ ngày 15/8/2016, Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh sẽ có hiệu lực. Trong đó có các nội dung đáng chú ý như:

- Nhà nước sẽ có các chính sách hỗ trợ, đầu tư và khuyến khích hoạt động nhiếp ảnh; đặc biệt là khuyến khích ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động nhiếp ảnh.

- Quy định các hành vi mà tổ chức, cá nhân không được thực hiện khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh, đơn cử như:

+ Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

+ Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

- Quy định thủ tục cấp giấy phép triển lãm khi tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam và đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm.

nhiếp ảnh

4. Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh

Quy chế này được ban hành kèm theo Quyết định 25/2016/QĐ-TTg sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

Theo đó, có một số nội dung nổi bật sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Tân Cảng - Petro Cam Ranh sẽ là doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và kết hợp phát triển kinh tế - xã hội.
 
- Chủ hàng khi mua bán hàng hóa; đóng gói, đóng gói lại; sắp xếp, sắp xếp lại; gia cố, sửa chữa, thay công-te-nơ khác trong khu vực Cảng sẽ phải thông báo theo mẫu tương ứng cho Giám đốc công ty này.

Ngoài ra, Quy chế này cũng quy định 15 loại hình dịch vụ cụ thể được cung cấp trong khu vực Cảng quốc tế.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,198

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 04/07/2020 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.
  • 08:20 | 04/07/2020 Thông tư 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam tại cửa khẩu có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 08:10 | 04/07/2020 Từ 15/8/2020, Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 03/07/2020 Từ 01/7/2020, Nghị định 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành, có hiệu lực thi hành.
  • 11:50 | 03/07/2020 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia có hiệu lực thi hành từ 01/9/2020.
  • 10:40 | 03/07/2020 Thông báo 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
  • 16:05 | 02/07/2020 Từ 01/7/2020, Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 02/07/2020 Nghị định 75/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, có hiệu lực từ 01/7/2020.
  • 10:30 | 02/07/2020 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 15/8/2020.
  • 16:55 | 01/07/2020 Từ 01/01/2021, Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016, có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn