Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Điểm tin văn bản nổi bật tuần đầu tháng 7/2016

11/07/2016 11:40 AM

Trong tuần qua (từ ngày 04/7 - 09/7/2016), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được nhiều văn bản quan trọng. Trong đó, nổi bật là:

Nhị Trinh

1. Điều kiện làm quản lý doanh nghiệp hoạt động thông tin tín dụng

Nghị định 57/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng.

Theo đó, người quản lý doanh nghiệp và thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng điều kiện sau:

- Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.

- Thời gian làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin phải:

+ Ít nhất 03 năm đối với: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh.

+ Ít nhất 02 năm đối với: Thành viên Ban kiểm soát.

Riêng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) thì có ít nhất 02 năm giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.

tổ chức tín dụng

2. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

Theo đó, việc thực hiện ưu đãi thuế TNDN được hướng dẫn như sau:

- Dự án đầu tư (DAĐT) mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN hoặc thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN.

- Riêng DAĐT mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Thông tư này.

- Trường hợp DAĐT mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất.

3. Hướng dẫn mới về việc cấp phép xây dựng

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về việc cấp phép xây dựng đối với công trình không thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng (GPXD) trước ngày 01/01/2015 nhưng thuộc đối tượng phải có GPXD theo quy định của Luật Xây dựng 2014 như sau:

- Đới với công trình đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì:

+ Được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp GPXD;

+ Nếu có điều chỉnh thiết kế thì chủ đầu tư trình phần thiết kế điều chỉnh trước khi xây dựng theo thiết kế điều chỉnh lên cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định;

+ Riêng nhà ở riêng lẻ không thuộc đối tượng yêu cầu phải do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế thì chủ đầu tư trình phần thiết kế điều chỉnh tới cơ quan cấp GPXD theo phân cấp.

- Đối với công trình chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp GPXD theo quy định của Luật Xây dựng 2014.

Thông tư số 15/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.

cấp phép xây dựng

4. Áp dụng quy định có lợi của BLHS 2015 cho người phạm tội

Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao vừa ban hành Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐTP (có hiệu lực từ ngày 01/8/2016) hướng dẫn quy định tại Khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 (BLHS 2015).

Theo đó, hướng dẫn áp dụng các quy định có lợi của BLHS 2015 cho người phạm tội, bao gồm:

- Áp dụng hình phạt đối với người phạm tội mà BLHS 2015 đã bỏ hình phạt tử hình.

- Chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 40 BLHS 2015.

- Không xử lý hình sự đối với người thực hiện hành vi mà BLHS 1999 quy định là tội phạm nhưng BLHS 2015 không quy định là tội phạm.

- Xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

- Đình chỉ vụ án đối với các trường hợp quy định tại Điểm d, đ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015.

- Miễn chấp hành hình phạt đối với các trường hợp quy định tại Điểm d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 109 và Điểm a, b Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,629

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:06 | 27/01/2021 Nghị định 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
  • 12:30 | 27/01/2021 Quyết định 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
  • 08:33 | 27/01/2021 Quyết định 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
  • 08:22 | 27/01/2021 Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
  • 07:00 | 27/01/2021 Thông tư 06/2021/TT-BCA ngày 23/01/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chip.
  • 16:55 | 26/01/2021 Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
  • 16:37 | 26/01/2021 Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
  • 10:00 | 26/01/2021 Thông tư 42/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
  • 09:50 | 26/01/2021 Quyết định 120/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả".
  • 09:30 | 26/01/2021 Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 bana hành Quy định về tổ chức đoàn của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH, VPQH và Đoàn ĐBQH viếng người từ trần.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn