Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Hướng dẫn một số mẫu hợp đồng xây dựng

01/04/2016 09:48 AM

Từ ngày 01/5/2016, một số mẫu hợp đồng xây dựng được hướng dẫn theo các Thông tư sau:

Ms. Kim Kiều

- Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình thực hiện theo Thông tư 09/2016/TT-BXD .

- Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo Thông tư 08/2016/TT-BXD .

Các hợp đồng này đã ký và đang thực hiện trước ngày các Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày các Thông tư này có hiệu lực.

Các hợp đồng này đang trong quá trình đám phán, chưa được ký kết nếu có nội dung chưa phù hợp với các Thông tư này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng, không làm phương hại đến quyền và lợi ích của các bên.

Những nội dung về các hợp đồng này không được hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP .

Thông tư 08/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 08/2011/TT-BXD . Thông tư 09/2016/TT-BXD thay thế Thông tư 09/2011/TT-BXD .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 28,111

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 24/09/2020 Thông tư 26/2020/TT-BTTTT ngày 23/9/2020 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.
  • 11:05 | 24/09/2020 Quyết định 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.
  • 11:00 | 24/09/2020 Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
  • 08:40 | 24/09/2020 Quyết định 1166/QĐ-BHXH ngày 22/9/2020 ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội.
  • 17:00 | 23/09/2020 Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020 ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).
  • 15:06 | 23/09/2020 Công văn 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/2020 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế.
  • 15:05 | 23/09/2020 Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
  • 15:00 | 23/09/2020 Thông tư 115/2020/TT-BQP ngày 18/9/2020 quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • 14:30 | 23/09/2020 Quyết định 4054/QĐ-BYT ngày 22/9/2020 về việc ban hành tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.
  • 11:20 | 23/09/2020 Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26/8/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn