Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tổng hợp điểm mới về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế cấp xã

21/03/2016 16:34 PM

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 1027/TCT-CC giới thiệu một số quy định mới về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn tại Thông tư 208/2015/TT-BTC .

Ms.Thúy Vy
Theo đó, một số nội dung mới (trước đây chưa từng quy định hoặc quy định chưa rõ), gồm:

- Điều kiện đối với hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế.

- Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế.

- Quy định thành lập lại hoặc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng tư vấn thuế.

- Quy định về thủ tục thành lập Hội đồng tư vấn thuế tại xã, phường, thị trấn không có hộ kinh doanh.

- Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế.

- Các biểu mẫu liên quan đến hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Xem chi tiết tại Công văn 1027/TCT-CC ngày 15/3/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,177

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn